Rocznik Historii Sztuki — 30.2005

Page: 291
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs2005/0303
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU NAUK O SZTUCE POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OD CZERWCA 2004 DO CZERWCA 2005 ROKU

I. W obecnej kadencji Komitetu Nauk o Sztuce zmarli dwaj jego członkowie, wybitni uczeni, profesoro-
wie Adam Miłobędzki i Lech Kalinowski. Na posiedzeniu 22 października 2004 r. w głosowaniu taj-
nym wybrano jednogłośnie dwóch nowych członków: prof. dr hab. Adama Małkiewicza z Instytutu
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Piotra Piotrowskiego z Instytutu Histo-
rii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
П. Działalność organizacyjna. Komitet współpracował przy organizacji kilku sesji naukowych i wystaw,
w tym m.in. Gdańsk dla Rzeczypospolitej. W służbie króla i kościoła w Muzeum Historycznym Miasta
Gdańska (VI-IX 2004); konferencji „Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego. W stupięćdziesiątą
rocznicę urodzin artysty" w dniu 4 listopada 2004 r. w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie.
III. Działalność naukowa.

4 czerwca 2004 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN wspólne posiedzenie Komitetu Nauk o Sztuce
i Komitetu Architektury i Urbanistyki poświęcone problemom związanym z projektowaną odbudową Pałacu
Saskiego i nową organizacją przestrzeni placu Piłsudskiego w Warszawie. Wzięło w nim udział 14 członków
Komitetu Nauk o Sztuce, ośmiu członków Komitetu Architektury i Urbanistyki oraz liczni zaproszeni go-
ście, m.in. Michał Borowski, Naczelny Architekt Miasta oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Kon-
serwatorskiego.

Witając zebranych prof. Juliusz Chrościcki podkreślił fakt wyjątkowości wspólnego posiedzenia i w tym
kontekście przypomniał osobę zmarłego prof. Adama Miłobędzkiego, historyka architektury, który był człon-
kiem obu Komitetów, dedykując obrady jego pamięci. Następnie zrelacjonował sprawę listy czasopism
punktowanych ESF, opiniowanej przez KNoS oraz zapowiedział wnoszenie propozycji budżetowych. Pro-
fesor Andrzej Grzybkowski, redaktor naczelny „Rocznika Historii Sztuki" pokrótce przedstawił członkom
Komitetu Architektury i Urbanistyki profil rocznika i zrelacjonował bieżące prace. Profesor Chrościcki omówił
sprawę Gdańskiej Karty Ochrony Dziedzictwa podpisanej 26 maja 2004 г., krytykując Ministerstwo Kultury
za niepodjęcie działań zmierzających do jej ratyfikacji. Tekst tej deklaracji przekazał do wglądu członkom
obu Komitetów. Następnie powierzył prowadzenie obrad prof. Zbigniewowi Baciowi, przewodniczącemu
Komitetu Architektury i Urbanistyki.
loading ...