Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie — 4.1959

Page: 7
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1959/0013
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Marta Ludwika Bernhard

SPRAWOZDANIE Z OBJAZDU
STREFY ARCHEOLOGICZNEJ ZSRR

^^Jczestnicy polskiej wyprawy archeologicznej do Mirmeki w 1958 r. — po krótko-
trwałej kampanii wykopaliskowej — udali się do Leningradu na zaproszenie Dyrekcji
Muzeum Ermitażu. Celem tej podróży były wspólne dyskusje naukowe w oparciu o mate-
riał archeologiczny pochodzący z dawniejszych wykopalisk w Mirmeki a przechowywany
w tym muzeum. Zwiedzenie tamtejszych bogatych kolekcji archeologicznych i udostępnienie
zbiorów magazynowych dało możność zapoznania się z jedynymi na świecie zespołami, np.
antycznej biżuterii, oraz najciekawszymi zabytkami sztuki i kultury starożytnej znad Morza
Czarnego. Jak wiadomo, większość zabytków, pochodzących z dawniejszych wykopalisk na
terenie Państwa Bosforskiego na Krymie, znajduje się w zbiorach Ermitażu leningradzkiego.
W ten sposób przede wszystkim młodzi uczestnicy wyprawy, którzy po raz pierwszy znaleźli
się w Ermitażu, pogłębili swe wiadomości z zakresu archeologii nadczarnomorskiej. Członkom
polskiej ekspedycji pokazano również zabytki antyczne z muzeów berlińskich, które wów-
czas przygotowywano do wystawy, mającej poprzedzić wyekspediowanie ich do NRD.

Mieli oni możność dokładnego obejrzenia jednego z największych i najsłynniejszych
dzieł monumentalnej sztuki greckiej, Wielkiego Ołtarza Zeusa z Pergamonu, oraz
licznej kolekcji rzeźb antycznych. Mogli też zapoznać się ze zbiorami egiptologicznymi
z Berlina.

W czasie pobytu w Leningradzie, w toku rozmów z prof. Artamonowem, dyrektorem
Muzeum Ermitażu, wypłynęła propozycja zapoznania polskiej wyprawy z innymi stanowiskami
kultury antycznej na terenie Związku Radzieckiego i przeprowadzenia tam sondażów
archeologicznych oraz obejrzenia muzeów posiadających zbiory z tych terenów. Wówczas
prof. Kazimierz Michałowski, kierownik wyprawy, zaproponował, aby tę prospekcję arche-
ologiczną przeprowadziła prof. Maria Bernhard, będąca jego zastępcą, wraz z asystentką
mgr Zofią Sztetyłło, architektem inż. Jerzym Główczewskim oraz fotografem Tadeuszem
Biniewskim.

W tym krótkim raporcie jest niemożliwością dokładne opisanie obejrzanych przez nas
zespołów archeologicznych, natomiast zadaniem jego jest zwrócenie uwagi na specyfikę terenu,
najważniejsze elementy budownictwa, zawarte zarówno w planach, jak i konstrukcjach poszcze-
gólnych stanowisk, oraz ogólna charakterystyka zabytków ruchomych pochodzących z obej-
rzanych wykopalisk.
loading ...