Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie — 7.1963

Page: 23
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1963/0027
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Elżbieta Dąbrowska-SmektaJa

TRUMNA DREWNIANA I KARTONAŻ
ODŹWIERNEGO DOMU AMONA

i. ^ rewniana trumna nr inw. 147801 i należący do niej kanonaż1 nr inw. 147802 wraz z mumią
stanowią własność Muzeum Narodowego w Warszawie i wystawione są w Galerii Sztuki Staro-
żytnej w salce 4 a.

Zabytek ten stanowi dar Yorkshire Museum w Yorku (Anglia) i został przekazany Muzeum
Narodowemu za pośrednictwem UNESCO w dniu 8.IX. 1948 r. Kustosz Yorkshire Museum
G.F. Willmot B.A. w piśmie z dnia 28.VIII 1957 r. komunikuje, że zabytek został znaleziony
w Tebach (brak bliższych danych) w 1839 r., a w roku następnym został ofiarowany muzeum
w Yorku przez pana Williama Hatfield of Thorp Arch. Według informacji zawartej w liście
pozostawiono prawdopodobnie w Egipcie należącą do zabytku zewnętrzną trumnę lub jakąś
jej część.

Trumna wykonana z surowego drewna, którego rodzaj nie został zidentyfikowany, składa
się z wieka i skrzyni.

Wieko (wymiary podane na ił. 1 i 2) tworzą dwie deski powierzchniowe oraz złożone z 6 frag-
mentów boczne ściany przymocowane do desek wieka drewnianymi kołkami. W miejscu łącze-
nia desek powierzchniowych widoczna jest szczelina biegnąca ukośnie przez środek wieka (ił 3).
Wzdłuż niej widnieją jeszcze miejscami białawe resztki gesso, którym wypełniono pierwotnie
szczelinę celem otrzymania jednolitej powierzchni. W miejscu styku ścian bocznych wieka i skrzy-
ni widać po 3 podłużne otwory (ił. 2 i 4), w które zatykano kołki drewniane ustalające ich poło-
żenie.

1 Mumia, którą kryje w sobie kartonaż nie została opracowana.

TRUMNA

23
loading ...