Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie — 16.1972

Page: 441
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1972/0445
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Jan Borowski

HELENA SCHRAMMÓWNA1

dodać należy przedwczesną śmierć (w 1942 r.) Heleny Schrammówny, artystki-malarki i autorki
poważnych prac z dziedziny sztuki i przemysłu ludowego.

Helena Schrammówna urodziła się w 1881 roku w rodzinnej Olchowie na Podgórzu Kar-
packim2. Młodość jej do 1902 roku upłynęła w Krakowie, gdzie ojciec jej był profesorem chemii
na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Podniosła atmosfera ówczesnego Krakowa, który w szybkim tempie dojrzewał na Ateny
polskiej nauki, literatury i sztuki („Młodej Polski") oraz wysoko kulturalna i poważna atmosfera
domu rodziców — kształci jej młodość. Stały zaś kontakt z ziemią i przyrodą rodzinnej wsi
podkarpackiej budzi w niej miłość do sztuki ludowej.

W Krakowie kończy szkoły średnie, gruntownie poświęca się muzyce (skrzypce), studiuje
dalej nauki przyrodnicze, częściowo pedagogiczne i niebawem przechodzi na rysunek i malarstwo.
W 1904 roku wyjeżdża do Monachium, gdzie w Wyższej Szkole Sztuk Zdobniczych u prof.
Debschiitza3 zaznajamia się z technikami połączonymi z metalem, drzewem i porcelaną. Dwuletni
pobyt w centrum artystycznego środowiska Europy zraża ją jednak szybko do tej formy kultury
artystycznej, której wyrazem było Monachium. Braku zadowolenia nie ratuje wyjazd na studia
do Węgier. Wyjeżdża też niebawem przez Szwajcarię do Paryża, gdzie środowisko wysokiej
kultury artystycznej dodatnio wpływa na rozwój jej sztuki malarskiej. Tu w muzeach studiuje

1 Przypisy do artykułu przygotowane zostały przez sekretarza Redakcji Rocznika MNW.

2 Garlińska podaje rok 1880, miejscowość Olchów, powiat leski, por. H. Garlińska-Zembrzuska,
Salon Sztuki Czesława Garlińskiego w Warszawie w latach 1922—1939 na tle rozwoju sztuki polskiej tego czasu
cz. 2, s. v. Schrammówna (rękopis udostępniła autorka Redakcji Rocznika MNW). Miejscowość, w której urodziła
się Schrammówna nazywa się Olchowa.

3 Lehr- und Versuchungsatelier fur angewandte und freie Kunst, por. H. V o 11 m e r, Allgemeines Lexikon
der bildenden Kiinstler des XX. Jahrhunderts. Leipzig 1953, s. v. Debschitz Wilhelm von.

441
loading ...