Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Zwinger, Johann; Salathe, Philipp Jakob
Dispvtationem Hanc de Resvrrectione Mortvorum: I — Basileae, [1677] [VD17 16:726202F]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.18754#0005
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
stram eonfirmat Paulus, uCotjfc if, GraviterFuIgentiusrf*
Incarnatione & Grat. Cbristi Cap, 8. Resurreclio carnis ejus gratiam
tisbis & Jpiritualis & corporalis re/urreclionis attributt: ut priusjujli-
sicats, per sidem mortit & refurreiltonis Ftlii Dei}refustitaremur ab
insideitiatii morte,quatum naturaitter essemus silii irs,suut & cate*
ri, tenebkmur ebftricli :& ,poft primam resurreclionem, fctltcet ani-
matum , qust nobis in side collxt4 eft,etiam ifta carne mqua nunc vivi-
mus, rejurgmia 5 nunquam denub moriturt. Conf. & Calv. Inft l.
J.s.2s. JT.j. Quibus rescreditu est difficilis, ubi putredine con-
sumtafuerintcorpora,tandem suotempore resurre&ura esse,
utiCalv.l.cit, habet,illos cum eodem sensus dirigere jubemus
ad immensamDei potentiam, cuisiest facillimum,exnihilo
omnia, ex non apparentibus ea quse videntur, H^.n.j.produ-
cere, eandem& longe facilius separata conjungere, disperia
unire,commista iecernere,hocest,rnortua vivificareposse, du«
bitarecertograndeeritpiaculum.
IV.
Naturam Resurre&ionis nostrse indagabimus ita, ut illius x*turs.
Causas, Essecla & Adjuncla leclori ob oculos ponamus.
V.
Causa esficiens Resurreftionis, quia opus est ad extra, cujus Efficient.
terminus creatura susciranda,&ssuita potentia essentiali,est
tota veneranda Trinitas, Johj.zu Row.4.17. Job.s.i$,2<).&
6.59. Rom.S.u. Sic tamen, ut speciali ceconomia hic Christum
defungi sitcertimmum,* IsenimaDeo Patre constitutus Ju-
dexvivorumacmortuorum, ^^.10.42. & 17.31- cum hortatu
& voce Archangeli ac tuba Dei descendet de CceIo,T,r/><rj7.4.i6.
ut omnibus actlamet, sicuti Lazaro, Prodt soras, Joh. 11.4J.
Conf. Joh.f.28,29. SocinianiChristumhfcconsiderant, utin-
strumentum modo, non ut principem Resuscitationis causam;
scd male, cum ipsesit okgfflyog vt$ tatjs. Atl, 3,1;,
VI.
Quaenam heic carnis Christi partes sint, quaeritur, Que-
runtur Lutherani, eam Reformaros a Resuscitationis opere
exeludere. Regerimusmortucrum Resuicitationem opusesse
6iowJ\s_/tch, vel ^rSsihio-pc^ adquod utraque Christi natura,
& DivinaScHurnana^quodsuumestjConferat.Quiaaaiones
A 3 suppositorum
 
Annotationen