Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 32
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0058
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DEN

ANTIKVARISKE
BOGAUKTIONER OO PRISER I 1929

B O O

SKAL man tro Bogauktionerne — og de plejer jo at
være et baade fintmærkende og sikkert Barometer
i — er der i Forhold til Kvaliteten ikke megen Kærne
i den sidste Menneskealders (eller rettere to sid-
stes) Skønlitteratur. Hertil kommer dog det Forhold at
tage i Betragtning, at Oplagene nutildags for enhver blot
nogenlunde anerkendt Skribent er relativt store og altsaa
paa normal Vis i Stand til at tilfredsstille Efterspørgslen
langt længere end tidligere. Det bliver saa i Virkeligheden
kun Debutbøgerne, som har en Chance for hurtigt at blive
Genstand for Efterspørgsel og dermed følgende Overbud
paa Auktionerne. Hertil kommer selvfølgelig de Smaatryk
(Nytaarshilsener og lign.) som allerede anerkendte For-
fattere muligvis udsender, saaledes som f. Eks. Jeppe
Aakjærs aarlige Hilsen til Vennerne, der gennemgaaende
noteres i særdeles gode Priser. Derimod er alle de saa-
kaldte Luksustryk, der blomstrede frem paa Krigsaarenes
Guldmødding gaaet den Skæbne imøde, de var prædesti-
neret til.

Man maa tage disse Forhold i Betragtning, før man be-
gynder at tale om det store Fald i Bogpriserne. Det er
nemlig nyere Samlinger af nyere Bøger, der i alt væsent-
lig prægede det forløbne Aar. Egentlig var der herhjemme
kun to virkelig bemærkelsesværdige Auktioner over Bøger
i 1929, nemlig de to Dødsbosamlinger over Museumsdirek-
tør P. Haubergs Samlinger af Bøger, Autografer og Bil-
leder og Prof. Dr. F. Rønnings Bogsamling (begge hos
Hee). Og om dem begge gælder, at de altid efterspurgte
Værker i Topografi, Kunsthistorie og Skønlitteratur fra
Guldaldertiden med tilbagevirkende Kraft, ikke alene hol-
der Prisen, men ogsaa for velbevarede Eksemplarer kan
fastholde en sikker og stadig Stigning.
Vi begynder med fra disse to Auktioner at anføre de
vigtigste Priser paa Skønlitteraturen, for i næste Nr. at
gaa over til Topografi, Litteratur- og Kunsthistorie etc.:
(H) Haubergs Aukt., (R) Rønnings Aukt:

(R) E. Aarestrup: Digte (1838) .—Kr. 5
(H) H. C. Andersen: Fodrejse fra Holmens Kanal til
Østpynten af Amager 1828—29. st. hæft..Kr. 24
(R) — Samme . Kr. 28
— Kjærlighed paa Nicolai Taarn (1829) .Kr. 20
— Digte (1830) .Kr. 22
— Samme (Mindre godt Eksempel) .Kr. 10
— Skyggebilleder af en Rejse til Harzen, sachsi-
ske Schweitz etc. (1831) .Kr. 30
— Vignetter til danske Digtere (1832) .Kr. 25
— Ravnen eller Broderprøven.Kr. 10
— Aarets tolv Maaneder (1833) indb. sammen
med Agnete og Havmanden (1834) .Kr. 15
— Samlede Digte (1833) st. hæft. .Kr. 22
— Improvisatoren 1—2 (1835) .Kr. 25
— O. T. 1—2 (1836) .Kr. 26
■— Sangene til Festen paa Kenilworth (1836) ...Kr. 11
— Kun en Spillemand 1—2 (1837) .Kr. 27
— Eventyr, fortalte for Børn, ny Samling, 1—3
Hæfte (1838—42) indb. .Kr. 102
— Tre Digtninger (1838) .Kr. 6
■— En Comedie i d'et Grønne (1840) .Kr. 6'/2
— Billedbog uden Billeder (1840) .Kr. 9
— Ny Eventyr I B., 1—3 Samling, II B., 1—2
Samling (1845—48) .Kr. 12
— Fædrelandske Vers og Sange (1851) .Kr. 10
— Mit Livs Eventyr m. Portræt (1855) samt J.
Collins Fortsættelse (1877) .Kr. 28

(H) Jens Baggesen: Comiske Fortællinger (Khvn. 1785)

indb. .Kr. 11
(R) — Ungdomsarbejder 1—2 (1791) .Kr. 10
— Labyrinten 1—2 (1792—93), indb. Hellæder-
bind .Kr. 36

Bjørnstjerne Bjørnson: Synøve Solbakken, Christia-

nia, (1857) .Kr. 25
(H) St. St. Blicher: Ossians Digte, overs. 1—2 (Kbhvn.
1807—09), indb. .Kr. 21
— Digte (1814) .Kr. 116
— Jyllandsrejse i seks Døgn (Aarhus 1817) .Kr. 93
— Generalprøven i Kragehul, Comedie (Aarhus
1819) .Kr. 68
— Bautastene (Odense 1823) med skreven Dedi-
kation fra Forf. til B. S. Ingemann.Kr. 105
(R) — Samme (uden D.).Kr. 25
(H) — Sneklokken. Nytaarsgave for 1826 (Viborg
1826) .Kr. 76
(R) — Samme .Kr. 26
(H) — Danmarks nuværende Tilstand (Randers
1828) med skreven Dedikation fra Forf. til J.
Collin .Kr. 125

(H) St. St. Blicher og Elmenhof j: Nordlyset, et Maa-
nedsskrivt (1829) April—Juli. Septbr.—No-
vember. (Randers) Septbr. Hæftet ukompl—Kr.
— Samlede Digte 1—2 m. Portræt (Kbhvn. 1835
—36) .Kr.
— Svithiod. Efteraarserind'ringer fra en Sommer-
rejse i Sverrig i Aaret 1836 (Randers 1837) Kr.
— Trækfuglene, Naturconcert (Randers 1838) Kr.
(R) — (Samme) .Kr.
(H) — Vestlig Profil af d. cimbriske Halvøe fra
Hamborg til Skagen (Kbhvn 1839) .Kr.
— Sommerrejse i Sverrig Aar 1836 (Randers
1840) .Kr.
■—■ Nyeste Noveller og Digte (Kbhvn. 1840) ...Kr.
(R) — E. Binstow (Randers 1842) .Kr.
(R) St. St. Blicher: Nye Noveller. (Kbhvn. 1843) .Kr.
— Min Vinterbestilling. 1842 og 43 (Randers
1844) .Kr.
(H) — Nye Noveller (Kbhvn. 1843) og min Vinter-
bestilling i 1844 og 45 (Kbhvn. 1845) .Kr.
(H) — Min Tidsalder (fra 1782—1842) (Kbhvn.
1843) .Kr.
— Fem Noveller og to jydske Sange (Kbhvn.
1844) .Kr.
(R) L. Bødtcher: Sidste Digte (1875) .Kr.
- H. Drachmann: Digte (1872) .Kr.
— Med Kul og Kridt .Kr.
— Dæmpede Melodier (1875).Kr.
Johs. Ewalds: Samtlige Skrifter, 1—4, med Kobbere
(I—II andet Oplag) (1787—1814) i Materie Kr.
(H) — Samtlige Skrifter, 1—4, med Kobbere og Por-
træt (Kbhvn. 1780—91) .Kr.
■— Svar paa det Spørgsmaal: Hvorfor var en
guddommelig Forløser nødvendig for det
menneskelige Kiøn? (Kbhvn. 1764) .Kr.
— Lykkens Tempel, en Drøm (1764) Udsnit ...Kr.
— Sørge Sange over Kong Frederik d. Femte
i Christiansborg Slotskirke 18. Marts 1766
Kbhvn 4. .Kr.

30
31
31
77
65
15
11
29
90
25
20
30
5>/2
21
5
6
17
5
40
35

16
11

41

—• Kantate over Frederik d. Femte i Roskilde

Domkirke 19. Marts 1766 Kbhv. 4. .Kr. 21
— Maria og Johannes opført i Frue Kirke
Kbhvn. .Kr. 15

— Teksterne til Musiken, som 1. Maj 1767 paa
Salvings-Høitiden i Christiansborg Slots
Kirke blev opført (Kbhvn. 1767) .Kr. 37
— Adam og Eva eller den ulykkelige Prøve, et
dramatisk Stykke (Kbhvn. 1767) trykt paa
Skrivepapir.Kr. 20
— Sørge-Cantata ved Christi Grav, som i Fasten
opføres (Kbhvn 1769) .Kr. 10
—■ Rolf Krake, et Sørgespil (Kbhvn. 1770) .Kr. 32
— Adskilligt (Kbhvn. 1771) og Philet, en Fortæl-
ling (1770) m. m..Kr. 50
—• Philets Forslag om Pebersvendene (Kbhvn.
1771) .Kr. 10
— De brutale Klappere, et tragicomisk Forspil
(Kbhvn. 1771) .Kr. 18
— Harlequin Patriot, en comisk Comoedie
(Kbhvn. 1772) .Kr. 20
— Philemon og Baucis, et Skuespil overs.
(Kbhvn. 1772) .Kr. 20

(Fortsættes i Marts Hæftet.)

32
loading ...