Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 71
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0133
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DEN GAMLE BOGBINDERMESTER FORTÆLLER
Jakob Baden, der nylig holdt 40 Aars Jubilæum som Bogbindermester fortæller om sit Liv og sit
Arbejde. Artiklen er ledsaget med Gengivelser efter nogle af de Bind, der nylig solgtes ved Auktion.

Iden lille By Vedslet syd
for Aarhus kom jeg til
Verden den 20. Marts
1861. Min Far var Byens
Skolelærer, og min Barn-
dom har formet sig som de
fleste Landsbybørns, i et
forholdsvis frit Udendørsliv.
Mine første Erindringer
knytter sig til den tyske In-
vasion i 64, hvor vi paa
Skolen havde en Officer og
hans Oppasser indkvarteret,
uden jeg dog husker ret me-
get andet, end at vi havde
en Del Løjer med den sid-
ste.
14 Aar gammel kom jeg
i Bogbinderlære hos N. D.
Bonnen i Aarhus. Dermed
fik jeg mit første store Øn-
ske opfyldt, ikke det at
komme i Bogbinderlære,
men det at komme til Køb-
staden, der i mine sidste
Drengeaar stod som noget
af det højeste, man kunne


jakob Baden, tegnet af hans Datter, Malerinden Ulla Haakø.

naa. At det blev hos en Bog-
binder jeg kom i Lære, var
ikke Udslaget at et bestemt
Ønske, men noget skulle jeg
jo lære, og da min ældre
Broder et Par Aar iforvejen
var kommet til Bonnen, blev
det bestemt, at jeg ogsaa
skulde til ham.
Bonnen var en solid gam-
mel Haandværker, der med
Grundighed lærte os Dren-
ge Faget. Det sidste Aar,
jeg var i Lære, maatte jeg
besørge al Haandforgyld-
ningen, da hans Øjne var
for svage til at han selv kun-
de gøre det. Det gav mig en
god Øvelse, som jeg var
ham meget taknemlig for.
Efter endt Læretid aflag-
de baade min Bror og jeg
Svendeprøve, noget der den-
gang var en Sjældenhed i
Provinsen. Derefter rejste
jeg straks til Kjøbenhavn,
hvor jeg de følgende 3 Aar

Bindkomposition til Stuckenberg: Digte. Tegnet af Knud Larsen,
udført med Mosaik i mange Farver, Maroquin (26X18 cm.)Helbind til Ludv. Holsteins Digte, tegnet af Ulla Haakø, grøn
Kalv med Dekoration i Mosaik (20X14 cmj

71
loading ...