Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 124
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0222
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BOGAUKTIONS PRISERFORAARET 1930
(Samtlige Priser fra 5 Kr. og opefter).
Vi paabegynder efter Opfordring fra mange Sider en udtømmende Oversigt over Priserne paa vore sidste Bogauktion€r■
Der indledes med C hr. Hee' s Bogauktioner og Priserne gengives efter Auktionsholderens egen Udskrift-
Auktionen den 27. Februar 1930 og flg. Dage.

I (91 Nr.).
C. Reitzel, Fortegnelse over danske Kunstneres Arbejder ud-
stillede paa Charlottenborg Udstillingerne 1807—82. 1883. Papbd.
50,00 Kr. Laur. Pedersen, Haandværksskik i Helsingørske Lav.
Helsingør 1917. 5,00. C. Elberling, Breve fra en Bogelsker. 1909.
16,00. C. IV. Schnitler, Norges kunstneriske Opdagelse. Maleren
Erik Pauelsens norske Landskaper 1788. m. 111. Krist. 1920. 7,50.
K. Madsen, Franske Illustratorer fra ,d. 18. Aarh. m. 111. 1929.
Papbd. 12,00. ]. Thiis, Samlede Afhandlinger om nordisk Kunst.
Krist. 1920. 4. 12,00. Otto Bache, Malerier, Studier og Tegninger,
udg. af P. Christiansen. 1928. 4. m. III. ib. 13,00. Generalkonsul
Joh. Hansens Samling af dansk Kunst, ib. (trykt paa japansk
Papir). 8,50. J. Olrik, Drikkehorn og Sølvtøj fra Middelalder og
Renaissance. 1909. Fol. 15,00.
II (477 Nr.).
KGL. HOFPRÆST MORTIMER KENNEDY
T. Belt, The Naturalist in Nicaragua. Lond. 1874. w. ill. ib.
9,50. The holy Bible, w. notes by Wordsworth. 4 vols. Lond.
1856—75. ib. 6,50. The Church Pulpit Commentary. 1—12. Lond.
ib. 15,00. G. Schumacher, Pella. Lond. 1888. w. ill. ib. og IV.
ScVtt, In the olden time, w. il. Lond. ib. 6,50. C. Wheatly, Illu-
stration of the Book of Common Prayer of the Church of Eng-
land. Lond. 1741. Hellæderbd. 5,50.
III (197 Nr.).
V. v. Strauss u. Torney, Die altagyptische Gotterglaube. 1—2.
Heidelb. 1889—91. ib. 5,00.
IV (975 Nr.).
P. C. Asbjørnsen, Norske Folke-Eventyr. Ny Samling. 2. Udg.
1876. 5,00. Atlantis, dansk Maanedsskrift, udg. af Thøger Lar-
sen. I—III Bds. 1—5 H. 1923—25. 5,50. G. Boccacio, Decameron,
overs, af Flinch. 1—2. 1873. 8,50. Mémoires de Jacques Casanova.
1—6. Paris. 5,50. /. A. Eberhard, Synonym. Handwortérbuch d.
deutschen Sprache. 16 Aufl. Lpzg. 1904. ib. 12,00. Henr. Hertz,
Gjenganger-Breve. 1830. 6,00. S. Kierkegaard, Øjeblikket. Nr.
1—9. 2. Opl. 1877. 5,00. V. Ludvigsen, Tysk-dansk og Dansk-tysk
Handelsordbog. 1—2. 1913. ib. 6,50. E. Matt, Dansk Ordsprogs-
Skat. 1—2. 1879. ib. 10,00. H. Paul, Deutches Worterbuch. 2.
Aufl. Halle 1908. ib. 5,00. Edv. Sievers, Grundziige d. Phonetik.
5 Aufl. Lpzg. 1901. 6,00. G. Wied, Knagsted. 1902. 5,00.
V (208 Nr.).
Kleins Lovsamling 1683—1896 og Supplement 1660—1896. ib.
10,00. Lovtidende for Danmark 1897—1923. ib. 15,00. C. Goos,
Den danske Strafferets specielle Del. 1—3. 1895—96. ib. 10,00.
Dansk Lovleksikon. 3 og 4 Tillægsbinds 1—9 Hefte ved Boeg.
1925—28. 41,00. H. Matzen, Den danske Statsforfatningsret. 3.
Udg. 1—3. 1897—1900. ib. og Forelæsninger over d. danske
Retshistorie. 1—2. 1895—1897. ib. 5,00. E. Olrik og C. D. Rttmp,
System. Oversigt over Domme i kriminelle Sager 1895—1914
1916. ib. 6,50.
VI (114 Nr.).
Svenskt biografiskt Lexikon, redig. af B. Boethius. 1 — 15 Haft.
Stockh. 1917—22. 10,00.
VII (66 Nr.).
Sønderjydske Aarbøger. 23 Hæfter af Aarg. 1890—1914. 9,50.
Dostojewski, Raskolnikov. Roman, overs, af Arne Vendt (Erna
Juel Hansen). 1—3. 1884. ib. 5,50. /. L. Heiberg, Intelligensblade.
1_4. 1842—44. ib. 8,50.
VIII (96 Nr.).

IX. (2875 Nr.).
PROF, DR. CL. WILKEN
Filosofi, Teologi, Pædagogik, Samfundsvidenskab m. m.
H. Ahrens, Naturrecht oder Philosophie d. Rechts u. d. Staates.
6 Aufl. 1—2. Wien 1870—71. ib. 18,00. E. F. Apelt, Metaphysik.
Lpzg. 1857. Papbd: 5,50. Aristoteles, Metaphysik, fibers. v. Kirchmann.
1 2. Berl. 1871. ib. 7,00. Fr. Baco’s Neues Organon, iibers v.
Kirchmann. Berl. 1870. ib. 5,50. H. Bergson, Den skapande Ut-
vecklingen. Stockh. 1911. ib. og T. Bernhardi, Versuch einer Kri-
tik d. Griinde flir d. Grundeigenthum. St. Petersb. 1849. ib. 15,00.
E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in d. Philosophie u. Wissen-
shaft. 1—2. Berl. 1906—7. ib. 17,00. Aug. Comte, Cours de phi-
losophie positive. 1—6. Paris. 1835-52. ib. 24,00. F. C. Eilschov,
Philosophiske Breve. Kbh. 1748. 4. ib. 5,50. Fr. Engels, Eug.
Diihring’s Umwålzung d. Wissenschaft. Lpzg. 1878. ib. 14,00. Jo-
hannes Stiotus, Erigena fiber d. Einthilung d. Natur, iibers. v. L.
Noack. 1—2. Berl. 1870—76. ib. 17,00. R. Falckenberg, Hilfsbuch
zur Geschichte d. Philosophie seit Kant. Lpzg. 1899. ib., og
G. T. Fechner, Ueber d. physikal. u. philosoph. Atomen,lehre. Lpzg.
1855. ib. 7,50. Ltidw. Feuerbach, Såmmtl. Werke. 1—10 Bd. Lpzg.
1846_66. ib. 38,00. Frankenau, Mine Bekiendelser om Qvindekiøn-
net. 1802. 6,00. Die neue Gesellschaft. Monatschrift f. Socialwis-
senschaft.I—III 1—6 H.Ziirich 1877—80.16,00. H.Grotius, Drei Bu-
eher d. Recht d. Krieges u. Friedens, iibers. v. Kirchmann. 1—2.
Berl. 1869. ib. 6,00. G. IV. F. Hegel, Vorles, iibei' d. Geschichte
d. Philosophie. 2 Aufl. 1—3. Berl. 1840—44. 10,00, — Encyklo-
padie d. philosoph. Wissenschaften. 2. Aufl. 1—3. Berl. 1843—47.
ib. 10,00, — System d. Wissenschaft. I. Phanomenologie d. Gei-
stes. Bamb. u. Wiirzb. 1807. 17,00. /. G. Herder, Kaligone. Vom
Angenehmen u. Schonen. 1—3. Lpzg. 1800. ib. 7,00, — Verstand
u. Erfahrung. Eine Metakritik zur Kritik d. reinen Vernuft. 1—2.
Lpzg. 1799. ib., 5,00. F. B. W. v. Hermann, Staatswirthschaftl.
Untersuchungen. 2 Aufl. Miinchen 1874. ib., 8,00. J. G. Hoffmann,
Sammlung kleiner Schriften staatswirthschaftl. Inhalts. 1—2. Berl.
1843—47. ib., 6,50, — Die Lehre von d. Steuern. Berl. 1840. ib.,
6,00. H. Home, Grundsatze d. Critik. 1—3. Lpzg. 1763—66, 8,00.
H. Høfding. Den menneskelige Tanke. 1910. ib., 5,50. — Udvalg-
te Skrifter. 1—50 Hefte. 1902—05. (et Ark mangler), 8,00. C. E.
Jensen og F. Borgbjærg, Socialdemokratiets Aarhundrede. Arbej-
derbevægelsens Historie. 1—2. m. III. 1904, 9,00. IV. S. Jevons,
The principles of science. Lond. 1879. ib., 5,00. Imm. Kant, Ver-
mischte Schriften. 1—4. Halle u. Konigsb. 1799—1807. ib., 25,00.
— Physische Geographie, bearb. v. Rink. 1—2. Konigsb. 1802.
ib., 5,00. Alfr. Lehmann, Størst Udbytte af legemligt og aandeligt
Arbejde. 1—2. 1919. ib. 5,00. G. IV. Leibnitz, Oeuvres philoso-
phiques latines et francoises, publ. p. R. E. Raspe. Amsterd. et
Lpzg. 1765. 4. Hellæderbd. 45,00, — Eptstolae ad diversos, ed.
C. Kortholt. Lips. 1734. Hellæderbd. 5,00. P v. Lilienfeld, Ge-
danken fiber d. Socialwissenschaft d. Zukunft. 1—4. Mitau 1873—
79. ib. 8,00. J. Locke, An essay concern. human understanding.
1—3. Lond. 1795. ib. 9,00. H. Lotze, Mikrokosmus. 2 Aufl. 1—3.
Lpzg. 1869—1872. ib. 5,50. R v. Mohl, Die Geschichte u. Litera-
tur d. Staatswissenschaften I. Erlang. 1855. 10,00. M. Montaigne,
Gedanken u. Meinungen fiber allerley Gegenstande, fibers. 1—7.
Berl. 1793—99. 16,00. Montesquieu, Om Lovenes Natur og Aar-
sag, overs, af J. Hvas. 1—3. 1770—71. Hellæderbd. 5,50. S. Op-
penheim, Die Natur d. Geldes. Mainz 1855. 10,00. Al. v. Oettingen,
Die Moralstatistik. 3 Aufl. Erlangen 1882. ib. 6,00. Plotin, En-
neaden in Auswahl fibers, u. eingeleit. v. O. Kiefer. 1—2. Jena ti.
Lpzg. 1905. 12,00. G. du Puynode, De la monnaie, du crédit et
de 1’impot. 1—2. Paris 1853. ib. 5,00. K. L. Reinhold, Auswahl
vedmischter Schriften. 1—2. Jena 1796—97. ib. 17,00, — Ver-
such ein. Theorie d. menschl. Vorstellungsvermbgens. Prag u. Je-
na 1789. ib. 13,00. (Fortsættes).

124
loading ...