Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: cu
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0227
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
CEZANNE
SPECIALNUMMER AF SAMLEREN
34 SIDER MED 60 ILLUSTRAT.

I en fire Spalter stor Anmeldelse
* skriver Kunsthistorikeren Per Kors-
vold den 25. Oktober i »Bergens Ti-
dende« under Overskriften: Maler-
kunstens største Mester i nyere Tid
om Samlerens Udsendelse af Rogert
Fry’s Cézanne Monografi bl. a.
»Denne udmærkede og aand-
fyldte Cézanne-Monografi er
først udkommet paa fransk!
Den fremtræder nu som den
første rigt illustrerede paa
dansk, udgivne i tre Hæfter af
Samleren, og som Særud-
gave paa dette Tidsskrifts For-
lag til en meget billig Pris.
Det er en af de betydeligste og
nyttigste knnstliterære Publi-
kationer som er udkommen i
Norden, og jeg vil anbefale
den til alle Kunstinteresse-
rede«.
Kr. 3.5G

Kan faas gennem alle Boglader samt
direkte fra Forlaget: Fortunstræde 1
Telefon 15260
Bemærk den nye Adresse.

Fordelagtige Indkøb —
Fordelagtige Indkøb af de nyeste og bedste Frem-
bringelser indenfor Kunsthaandværk og Kunstindustri,
giver Dem et værdifuldt Forspring i Konkurrencen.—
Besøg derfor den største internationale Købs- og
Salgs-Organisation i Verden, rejs tilII I

Den 31. August begynder Leipziger Efter aar smesse.


Alle nærmere Oplysninger faas hos:
Messens officielle Repræsentant
Grosserer F. GLODE, Nygade 3, Kbhvn. K.
Tlf. 10129 Messekontoret: Aabent 10-4 Postgiro 21 690
eller LEIPZIGER MESSAMT, Leipzig.
25% nedsatte Jernbanebilletter (tysk Strækning). Udrejse
26. August - 4. September. Hjemrejse 31. August-13. September.
Billetter faas hos Grosserer F. GLODE.

140
Elev af Axel Jørgensen. Udstiller: Kunstnernes Efteraarsudst.
fra 1923, Charlottenborg fra 1925, Kolding Kunstforening.
»NIELSEN, CARL VICTOR EMIL, Maler, født 1855.
Udstiller: Charlottenborg 1885.
NIELSEN, CHRISTIAN VILHELM, Maler og Arkitekt, født 26.
August 1833 i Kbhvn., død 27. April 1910 i Kbhvn. Forældre:
Billedskærer Peter Christian Nielsen og Ane Kristine Sørensen.
Hustru: Caroline Jacobine Sørensen, død 1878.
Elev af Akademiet. Udstiller: Charlottenborg fra 1869. Hoved-
værker: Akvareller med arkitektoniske Motiver. Lærer ved Aka-
demiet og Forfatter af flere Lærebøger i Perspektivtegning.
Henv. Weilbach, Biografisk Haandleksikon.
NIELSEN, EBBE, Maler og Forfatter, født 20. September 1901.
Forældre: Forfatteren Lauritz Christian Nielsen og Margrethe
Dorph-Petersen.
Elev af Teknisk Skole, Akademiet. Udstiller: Kunstnernes Ef-
teraarsudstilling 1922.
NIELSEN, EGON, Maler, født 10. Marts 1894 Søn af Grosserer N.
Elev af O. Vermehren, Akademiet. Udstiller: Charlottenborg
fra 1920, Kunstnernes Efteraarsudst. fra 1918.
»NIELSEN, EINAR AUGUST, Maler, født 9. Juli 1872 i Kbhvn.
Forældre: Kgl. Hof-Skomager Frederik Nielsen og Eva Amalie
Jespersen. Hustru: 1) Marie Thaarup, Ægteskabet opløst, 2) Elin
Esther Marcus.
Malersvend, Elev af Akademiet, Zahrtmann. Rejser: Paris,
loading ...