Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 129
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0239
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

F r a n f o i s Boucher: Gobelin. Det kinesiske Marked. (Gobelinsalen i Christian VI I’ s Palæ.)

FRA „CHRISTIAN V I l’s PALÆ”

I en Tid, hvor Arkitekturen er saa stærkt paa Dagsordenen, har vi ment, det kon have sin Interesse at se nogle
Interiører fra et af de bedst bevarede Stykker gammel Arkitektur, vi ejer: Moltkes Rokokopalæ (nuværende Christian
VII’s Palæ) paa Amalienborg Plads. Vor Medarbejder, Dr. Axel Heine, ledsager det interessante Billedstof
med en orienterende, historisk Oversigt bygget paa samtidige Inventarielister, Dokumenter i Rigsarkivet m. m.


den af Bouchardin

J. M. V i en: Klogskaben. Dørstykke i Christian VII’s Palæ.

Billedhug-
pompøse

franske
udarbejdede
18. Aarhun-

F-^OR den interesserede Iagttager frembyder Amalien-
H borg Plads med sine fire ensbyggede Palæer et sjæl-
den fornemt og arkitektonisk skønt Skue. De fire
oprindelig grevelige
Palæer, hvis Hovedbyg-
ninger ved lave Mellem-
led var forbundne med
to Pavilloner, der flan-
kerede de fire tilløbende
Gader, gav vel nok hele
Komplekset en lettere,
mere udpræget Rokoko-
ynde, end Tilfældet var
ved Ombygningen i
1794, da Kongefamilien
efter Christiansborg
Slots Brand overtog alle
Palæerne til personligt
Brug. Men ogsaa i den
senere Skikkelse, hvor
de lave Mellembygnin-
ger blev forøget med ct

Blomsterfestonerne og Trophæerne over Vinduer og Porte)
et fornemt arkitektonisk Helhedsindtryk og et godt Billede
af den paa tysk Opfattelse af den fra Frankrig stammende
Rokoko-Arkitektur hvi-
lende Bygningskunst.
Palæernes Indramning
af den symmetrisk an-
lagte Plads, i hvilken
den franske
ger Saly’s
Rytterstatue af Kong
Frederik V danner det
dominerende Midtpunkt,
fører dog Tanken hen
paa de til lignende Be-
byggelse af
Pladser
Planer fra
dredes Midte, f. Eks.
den oprindelige Plan
over Concordepladsen
med

øvre Stokværk, giver
disse om sachsisk Rokokoarkitektur mindende Bygninger
med deres i gotlandske Sandsten udførte Prydelser (det
stolte Coronement med Kronen, Skjoldet og Amorinerne
som Midterparti, Rokoko-Vaserne og Statuerne paa Taget,

udførte Rytterstatue af
Ludvig XV i Midten. Naar man sammenligner de to Billed-
huggerarbejder, kan man da heller ikke være i Tvivl om,
at Bouchardins dengang lige udførte Rytterstatue har tjent
som Forbillede for Saly; der er en iøjnefaldende Overens-

129
loading ...