Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: dg
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0255
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
C. G. BOERNER - LEIPZIG
— — -— UNIVERS1TÅTSSTRASSE 26
Auktion den 11.-13. Novbr. 1930
I LEIPZIG
Kostbar gammel Grafik: Kobberstik, Raderinger og Træsnit
af gamle Mestre.
Deriblandt 2. Afdeling af
DUBLETTER fra ERIMITAGE I LENINGRAD
og andre offentlige Samlinger fra Sowjetunionen, saavel
som Bidrag fra nogle Privatsamlinger. Kunstværker af
tidligere italienske og tyske Mestre: Mester E. S.,
Schongauer, Mantegna, Campagnola, desuden Durer,
Rembrandt, van Dycfy. Rige Værker af Hollar og Ostade.
Gamle k°l°rerede Prospekter fra Tyskland og Svejts
De rigt illustrerede Kataloger udkommer i Oktober. Pris: 5 Rmk.
Telegr.-Adr.: Boerner kunst - Leipzig Telegr.-Adr.: Boernerkunst - Leipzig


156
NIELSEN, VALDEMAR GEORGE, Maler, født 1866.
Udstiller: Charlottenborg 1897.
NIELSEN-ALL1NG, NIELS, Billedhugger, født 15. September 1861
i Voldum ved Randers. Søn af Husmand Niels Pedersen.
Elev af Akademiet, Afgang 1885. Stipendier. Neuhausen, Eibe-
schiitz, lille Gtildmedaille 1885. Udstiller: Charlottenborg 1884—
1898,
Henv. Weilbach.
NIELSEN-KIE, ALFRED LAURITS TORBEN, Maler og Billed-
hugger, født 5. September 1899 i Kbhvn., død i Kbhvn. 1923.
Forældre: Snedker Jens Christian Alfred Nielsen og Anna Elsine
Torbensen.
Elev af Teknisk Skole. Udstiller: Kunstnernes Efteraarsudst.
fra 1923, privat Udst. 1923. Hovedværk: Ung Pige i tyrkisk
Dragt.
NIENSTÆDT, ASTRID OLGA ADELE, Maler, født 24. Febr.
1897. Datter af Ingeniør Nienstædt.
Elev af Teknisk Skole, Akademiet.
NISS, THORVALD SIMEON, Maler, født 7. Maj 1842 i Assens,
død 11. Maj 1905. Forældre: Malermester Niels Frederik Niss
og Barbara Kirstine Ploug-Hempel. Hustru: 1) Caroline Kir-
stine Christensen, død 1876. 2) Constance Møller, død 5. Sep-
tember 1905 i Hillerød.
Malersvend, Elev af Akademiet. Medlem af Akademiraadet
1887. Stipendier: Sødring, Akademiet, Ancher. Udstiller: Char-
lottenborg fra 1870. Hovedværker: Landskaber.
Henv. Weilbach, Biografisk Haandleksikon.

Otto Nielsen: Gammel Stubmølle, Samsø.


NIELSEN, LARS, Maler, født 24. Oktober 1893 i Sindal ved
Hjørring.
Elev af Teknisk Skole i Hjørring, Akademiet.
NIELSEN, LAURITS SCHMIDT, Maler, født 23. August 1879 i
Randers.
Elev af Akademiet, Afgang 1906. Rejser: Holland, Belgien,
Frankrig, Italien, Norge, Sverige.
Udstiller: Unge Kunstneres Forbund 1909, Kleis 1914, 18de
Novbr. fra 1924, Kleis 1925. Hovedværker: Portrætter.
NIELSEN, LOUIS WILLIAM, Maler, født 11. Marts 1881 i Kbhvn.
Søn af Malermester
loading ...