Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 145
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0267
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Julius P a u l s e n : Portræt af min Fader 1883. N. P. H o l b e c h : Julius Poulsens Moder.S P A U

L S E N

I Anledning af Julius Poulsens forestaaende 70 Aars Fødselsdag (22. Oktober) bringer vi en Hyldestartikel af
Formanden for »Malende Kunstneres Sammenslutning«, Mogens Gad, der som Elev og Fen igennem mange Aar
har staaet Julius Poulsen nær. Artiklen ledsages af et retrospektivt Billedstof, udvalgt i Samraad med Julius Poulsen
og med Undtagelse af nogle faa Repræsentationsbilleder overvej ende af Fær ker, der ikke tidligere har været reproduceret.

EN 22. Oktober 1860 fødtes i Købmand K. Chr.
Poulsens Hjem paa Vestergade i Odense Tvil-
linger, to Drenge,
hvis Livsbane blev
højst forskellig. — Julius Poul-
sen kan paa sin 70 Aars Fød-
selsdag se tilbage paa et rigt
og lykkeligt Malerliv ■—■ me-
dens Tvillingebroderen Holger
Poulsen valgte Pharmacien og
paa sin 70 Aars Fødselsdag er
i travl Virksomhed som Apo-
theker paa Marselisborg Apo-
thek i Aarhus. —■ —■
»Min fynske Barndom« bli-
ver vist aldrig skrevet af Julius
Paulsen —■ det havde ellers
været interessant at sammen-
ligne den Skildring med Carl
Nielsens. — Begge har de det
bløde, fynske, syngende Sinde-
lag; — Moderjorden der fødte
en H. C. Andersen og gav ham
Poesien i Vuggegave har atter
været gavmild og givet Carl
Nielsen og Julius Paulsen en
Rem af samme Hud.
Jeg har søgt at pumpe Barn-

domsminderne frem hos Julius Paulsen i Anledning af hans
Mindedag. — Men han har ikke Tid, han vil bare male. —
Julius Paulsen har altid været
vendt fremefter, — dette at
svælge i Fortidens Minder og
dvæle ved Heltegerningerne
har aldrig været hans Sag —
nej, nu et nyt Lærred og en ny
kunstnerisk Oplevelse -—■ saa
vil han hellere være med. —
Jeg maa derfor til Aarhus og
Tvillingebroderen Apothekeren
Holger Paulsen, faar jeg til at
fortælle:
»Julius og jeg er født i et
Hus, der tilhørte Fader paa
Vestergade i Odense. Men Fa-
der flyttede, efter at en Brand
havde hærget hans Ejendom til
Pisketorvet. — Fra dette Sted
stammer vore første Erindring-
er, idet vi kun har hørt Tale
om vort Fødested. — Vi var de
yngste af 6 Børn og fulgtes
troligt i tykt og tyndt i mange
Aar, til og fra Skolen, til Leg
osv.
Fra Moder (se ovenfor) har


Julius Paulsen: Gul Rose 1889. Tilhører Dr. A. Hiibschmann.


145
loading ...