Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 160
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0282
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Den 7. og 8. Oktober, afholdtes den
med saa store Forventninger imødesete
Auktion over Antikvitetshandler Carl Clau-
sens Malerisamling i Riddersalen i Odd-
Fellow-Palæet. Tilstrømningen var stor, og
begge Auktionsdagene beæredes ved Til-
stedeværelsen af Kobberstiksamlingens In-
spektør Hr. Leo Swane ledsaget af sin Pro-
motor Kunstminister u. P. Partifælle
Rump, der benyttede sig af Lejligheden til
at give sin kommende Direktør velmente
Raad og Instrukser.
Desværre skuffede selve Auktionen.

Den, der har haft Lejlighed til at se
Clausens Malerisamling i Garagen (der
lidt fantasifuldt kaldtes Museumsbygnin-
gen) til Villaen paa Niels Ebbesensvej,
kunde ikke undgaa hurtig at bemærke, at
det, der her solgtes, kun var anden eller
tredie Sortering, fradraget op imod et
halvt Hundrede af de bedste Billeder (der
formodentlig var solgte underhaanden).
Naar hertil kommer at Billedprisen ofte
tyngedes af mere kostbare end altid smag-
fulde franske Indramninger, og dette for-
modentlig var medvirkende til, at Ejeren

lod adskillige af Numrene hjemkøbe, saa-
ledes at store Dele af Udbudet kun forme-
de sig som en ganske resultat- og menings-
løs Auktionsvurdering, formodentlig med
senere fortsat Underhaandssalg for Øje, vil
man forstaa, at den hele Affære fra at af-
give det med saa stor Interesse imødesete
Prisniveau paa god ung og yngre dansk
Kunst (hvad Gennemsnitskvaliteten af Bil-
lederne havde berettiget til) nærmest blev
en baade forargelig og bedrøvelig Farce.
At bringe nogle Priser herfra vilde i Vir-
keligheden intet sige.

BOGAUKTIONS PRISER — FORAARET 1930
(Samtlige Priser fra 5 Kr. og opefter).
Auktionen den 27. Februar 1930 og flg. Dage hos Chr. Hee’s Eftf.
Professor Dr. Cl. Wilkens, Fru William Jeppesen m. fl.
(Denne Auktion sluttet)

L. Frolich, Hvorledes Dagen gaar for lille Lise (1. danske
Udgave), original Karton. 40,00, ■— L’oraison dominicale. Paris
1863. 10 Raderinger. Halvlæderbind (P. & P.), 26,00, —
Visen om Dronning Dagmars Ankomst til Danmark, med Rand-
tegninger af L. Frolich. 1863. Karton. 29,00. E. Hannover, An-
toine Watteau. med Illustrationer 1888. O. O. elegant Halvbind
20,00, — Det 19. Aarhundredes Kunst. 1918. sm. Halvldbr. 16,00.
joh. Th. Lundby e, Rejse i Billeder. Skaaret i Træ af F. Hendrik-
sen. u. A. paa den orig. Rulle. 17,00. R. Mejborg, Gamle danske
Hjem i d. 16., 17. & 18. Aarh. Billeder m. Tekst. 1888. (Et af
Ekspl. paa svært Papir.) ib. m. Guldsnit. 12,00. S. Micha'élis &
A. Bramsen, Vilhelm Hammershøj. 1918. ib. (Anker Kyster.) 35,00.
A. Rosenberg, Rubens. Des Meisters Gemalde in 551 Abbildungen.
1905. ib. 8,00. j. Thiis, Fransk Aand og Kunst. 1917. sm. Halv-
læderbd. 15,00. P. Weilbach, Kunstnerlexikon. 1—2. sm. Ekspl. i
2 Halvbd. 27,00. ]. J. Dampe, Fortælling om mit Fængsel i haar-
deste Grad. 1858. ib. 16,00. G. Brandes, Samlede Skrifter. 1—18.
1899—1910. i 18 Halvldbd. 74,00, H. Drachmann, Troldtøj.
1896. O. O. 10,00. Johs. Jørgensen, Udvalgte Værker. 1—7. 1915.
i 7 smukke Helskindb. 20,00, S. Kierkegaard, Christlige Taler.
1848. samtidig. Halvlæderbd. 11,00, samme Forførerens Dagbog.
1919. (Trykt i 325 Ekspl.) O. O. 5,00, Kristiania-romanen.
Skildrende fortællinger af Hovedstadens nyeste og mest yndede
forfattere. Krist. 1891. O. O. sm. Halvlæderbd. (beslaglagt i
Norge). 20,00, C. Krogh, Albertine. 1886. O. O. m. A. Skram:
»Om Albertine«. 1887. O. O. 31,00, R. C. Leslie, Life aboard a
british Privateer in the time of Queen Anne. 1889. ib. (Chiswick
Press). 12,00, Pamela: or Virtue Rewarded. In a series of
familar letters from a beautiful young damsel to her parents. 1—2.
1712. 5,00, Queen Alexandra’s Christmas Gift Book. 1908. ib. og
John Ross, Narrative of a second voyage in search of a North-
west passage. London 1885. m. kolor. Kobbere. Ekspl. paa
svært Papir, samtid. Halvlæderbd. 12,00, E. Sundt, Fante- eller
Landstrygerfolket i Norge. Christ. 1852. ib. 5,00, E. C. Wer-
lauff, Holbergiana. 1855. ib. 6,00.
XV. (14 Nr.)
Københavnske Prospecter i 12 Kobbere af J. J. Bruun m. hi-
storisk topografiske Beskrivelser, u. A. 107,00. Forsk. Kort m. m.
13,00. Kjærbølling, Skandinaviens Fugle. 1879. Fol. 106 kolor.
Tavler, hvoraf mangler 22 b. c. 29, 32 samtidig 1 Supplem. 31.)
1 Mappe. 56,00. Bornholm ældgamle Kirkebygninger v. H. Holm.

1878. Fol. ib. 16,00. L. Holberg, Niels Klims Rejse. Oversat af
J. Baggesen. 1867. 6,00. Apoteker Sibbernsens Saxobog. 5,50.
XVI. (95 Nr.)
XVIL (150 Nr.)
K. Bokkenheuser, Det gamle København. 1—2. 1919. 6,00, og
Christianshavn. 1910. ib. 5,00. J. Conrad, 6 Bøger. (Martins Udg.)
,7,00. Dahl og Engetstoft, Dansk biografisk Haandleksikon. I. 1920-
ib. 6,00. Dante Alighieris guddommelige Komedie. 1919. sm.
Vælskbd. 8,00. A. Dumas, Greven af Monte Christo. 1—3. 1928.
ib. i 3 Vælskbd. 8,00. O. Khajjam, Rubåiyat oversat af Thøger
Larsen. 1920. m. farvetr. 111. ib. 11,00. Kr. Nyrop, Kysset og dets
Historie. 1897. fint Ekspl. i Ruskindsbd. 11,00. Oehlenschlager,
Djgterværker og prosaiske Skrifter. 1—10 Bd. 1851. i 5 sm.
Vælskbd. 20,00, og Tragedier. 1—6 Bd. 1849. i 3 sm. Vælskbd.
5,50. E. Rasmussen, Barbarkvinder. 1917. 11,00.
XVIII. (4 Nr.)
Dansk Lovleksikon, ved E. Hammerich. Bd. 1—5 og 8—9.
1900—25. Hid. 24,00. Lovtidende 1874—1927. Hlbd. (Mglr. 1917
B og 1921 A II). 26,00. Ministerialtidende. Afdeling B. 1887—
1905. Hid., og Ugeskrift f. Retsvæsen og Dansk Lovsamling 1914
—27. Hid. (Mglr. Dansk Lovsaml. 1914 og 1923 og U. f. R. 1923
Afd. B. I 1927 mglr. ngl. Ark) 18.00.
XIX. (51 Nr.)
SKØNLITTERATUR
(Hvor intet andet er anført er Bøgerne 1. Udg.
H. = Halvbind — H.B. = Helbind).
Georg Brandes, Wolffgang Goethe. 1—2. 1915. Opl. H. 18,00,
og Cæsar. 1—2. 1918. H. 15,00. Byron, Don Juan. 1—2, overs, af
Holger Drackmann. 1902. H. B. 10,00. Holger Drachmann, For-
skrevet. 1—2. 1890. H. 7,00. Gunnar Gunnarsson, Borgslægtens
Historie. 1—2. 4. Udg. 1917. H. 7,50. A. Fabricius, Danmarkshi-
storie. 1—2. 1914 H. 10,00. Knut Hamsun, Munken Vendt. 1902.
H. 5,00, og Siste Kapitel. 1—2. 1923. H. 8,00. Aage Krarup Niel-
sen, Mads Lange. 1925. 5,00. H. Pontoppidan, Nattevagt. 1894. H.
5,00. Aug. Strindberg, Biografi af N. Edmann. 1—2. Stockh. 1920.
7,00. Troels-Lund, Bakkehus og Solbjerg 1. Bind. 1920. 6,00. Gu-
stav Wied, Satyrspil. 1920. H. 5,50, og Livsens Ondskab. 4 Opi. H.
5,50.
(Næste Gang fortsættes med Auktionen Torsdag den 1. Maj).

160
loading ...