Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: ea
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0291
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Georg Jensen Sølv


Blomsterbæger, tegnet af GEORG JENSEN

ØSTERGADE 29
Tlf.: 10965—10966

BREDGADE 21
Tlf.: 5221


Trépied satyres
(trouvé dans la Ala ison de Julio Felix å Pompei)

Kgl. Hof-Leverandør
Budtz Muller
& Co.
Bredgade 23

Kunstarbejder
i
Bronze - Porcelæn
Krystal
Bronze
Statuetter - Uhre
Lamper ■ Kandelabrer
Skrivebordsgarniturer
Bogstøtter
Franske Møbler

Kunstglas

DEN NYE DIREKTØR FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST

IEO SWANES 1ste Plads paa Listen til Direktør for det
overfyldte Statsmuseum, der daglig vaander sig under
Pladsmangel til vor egen Kunst, men let kunde ind-
rette en Æressal til en Samling franske Arbejder, hvoraf
nogle Stykker er berettiget til en smuk og naturlig Plads
paa Glyptoteket, og Resten at overgaa til Ferlov, der i
hvert Fald tidligere gjorde betydelige Indkøb paa Paris’
Kaier, har en saa naturlig Forklaring, at vi ogsaa her i
Samleren ansaa Udnævnelsen for givet i samme Øjeblik,
Falck blev ked af den utrygge Tilværelse, ikke at vide,
naar han blev ramt i Ryggen, om ikke af en Dolk saa dog
en Knappenaal.
Naa, vi græder ikke over Direktør Falcks Fordrivelse.
En Kontormand gaar, en ny kommer, og vi har aldrig lagt
Skjul paa, at vi anser den sidst avancerede baade for flittig
og paapasselig, i hvert Fald paagaaende.
Men hermed er ogsaa det meste sagt.
Af Leo Swanes mere selvstændige Handlinger, er vel
den man bedst husker, hans skaanselsløse Eksekution af
van Gogh, en Bedrift, der i alle Tilfælde er mere pudsig og
navnlig mere original end hans Værker over Abildgaard og
Clemens, der dog begge repræsenterer mange Timers solide
og vederhæftige Arkivstudier. Hans Opus om Dankward
Dreyer skal vi derimod ligesom hans Venner (hvortil vi da
forøvrigt, nu han er blevet Direktør i høj Grad regner os!)
skaansomt lade hvile i et Mørke, der ikke kan være for tæt.

Skal vi mindes en Udstilling for Giersing, der i den
Grad kritikløs skrabede Bunden, at en udmærket Kunstners
Minde nær var kvalt af Slagger, eller den mærkelige Rodln
Udstilling, der ganske sikkert var dyr, men egentlig ikke
dejlig. — Nej, nej, vi vil ikke grave op i en bedrøvelig
Fortid. Man har før hørt, at en fortærende Attraa kan
hæmme og ælde længe før Tiden, men Tilfredsstillelsen saa
forynge og lægge en Meter til en lille Mands Vækst, og os
skal det kun oprigtig glæde om Leo Swane (figurlig talt,
selvfølgelig) kan naa at klappe Majestæten paa Skuldren,
naar han til sin Tid skal op og takke for Kommandørkorset
af 2den Grad.
Men Spøg til Side.
Leo Swanes Kandidatur blev i alle ansvarlige Kunstner-
kredse modtaget med en saa enstemmig Uvilje og Despekt,
at man for en Gangs Skyld saa Lukas-Gildet optræde med
en ubrydelig Enhedsfront. Og selv om man kunde forudse,
at Fagforeningspolitik og Partifælleinteresse vilde være af-
gørende for Ministeren, maatte det, netop under disse For-
hold, komme som en pinlig Overraskelse, at man ogsaa fra
en kunstansvarlig Side ønskede højrøstet at manifestere et
snævert Museumsfagforenings Standpunkt, i Stedet for at
benytte en særdeles oplagt Lejlighed til i hvert Fald at tie
stille. Saa meget mere som det næppe undgaas, at man
trods al Beundring og oprigtig og hengiven Taknemme-
lighed for megen indirekte Hjælp, dog iblandt baade unge
loading ...