Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: ef
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0312
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

„Deres Mand
maa grundigt ernære og styrke sine Nerver, giv ham derfor
regelmæssigt i en Maaneds Tid SANATOGEN, der er prø-
vet og anbefalet i over 25,000 skriftlige Udtalelser fra
kendte Læger«.


der bestaar af reneste Mælkeæggehvide og Fosfor,’ tilfø-
rer Organismen et Reserveforraad af Kraft, hvorved ethvert
Merforbrug af de tilstedeværende Legems- og Nervekræfter
erstattes.

Naar Appetitten mangler og Legemet faar for lidt Næ-
ring, indtræder ofte Svækkelse, Træthed, Uro i Lege-
met, Mangel paa Energi o. lign.
Enhver, der tager SANATOGEN, tilfører et for Lege-
met og ogsaa for den svage Mave let fordøjeligt

Styrke- og Nervenæringsmiddel
af høj Næringsværdi. Samtidig styrkes Fordøjelsesorganer-
nes Nervenet, saaledes at Mave og Tarm stimuleres til Ar-
bejde. Sund og regelmæssig Appetit, Dannelse af friskt
Blod og forøget Velbefindende er Resultatet.
Faas paa alle Apoteker i Pakker fra Kr. 1,85
For at alle kan lære Sanatogen at kende, sendes paa For-
langende gratis og franko:
Sanatogenprøve og Brochure

k/5 Wiilfing Co., Kbhvn. V.
Set. Jørgens Allé 7 - Telefon 3661


HANS OO GRETE
KERAMIK


Værksted: Azaleavej 5 — Telf. Valby 2002
Hans Syberg og Grete Jensen

Virkelig Kunst
I BRILLESTEL.

Min nye »BRILLETTE«, de sammenfoldelige Hornbriller,
som intet fylder i Damens Taske eller Herrens mindste
Vestelomme, er faktisk et Kunstarbejde.
Den fremstilles paa mine egne Værksteder, er meget elegant,
gedigent, haandlavet Præcisionsarbejde i Brillestel af
en genial Konstruktion, — og koster ikke desto mindre ^un
35 Kr. med Etui.
Mine optiske Fagforretninger har Eneforhandlingen, og selve
det nye, danske Ord: »BRILLETTE« er beskyttet i S£an-
dinavi en og Tyskland.

Cornelius Knudsen

Domus optica
Købmagerg. femten

Søndergade 4
Aarhus


St. Kongensgade 44
Telefon Palæ 826

Specialitet:
Rammer for gamle Kob
berstik og Malerier

F. E. Weber & Sønner
KGL. HOF-FORGYLDERE

for Brødre. 1869. 8,00. Erdm. Reitler, Fauna Germania. Die Kåfer
des Deutschen Reiches. 1—5. m. 168 Tavler. Stuttg. 1908—16.
6,00. Hardsyssels Aarbog. 8. Bind. 11,00. Sakuntala, Skuespil i
syv Optrin af Kalidasas, v. M. Hammerioh. 111. 1845. 6,00.
IV. (87 Nr.)
Meyers Konversations Lexikon. 21 Bd. ib. 22,00. Prins Wilhelm,
Blandt Dværge og Gorillaer, ib. 5,00. Roald Amundsen, Nordvest-
Passagen. ib. 5,50. 10 forskellige Bøger om Verdenskrigen. 5,00.
Kay Larsen, De danske Ostindiske Koloniers Historie. 2 Bd. heft.
15,00. Acterne i Sagen imod Struensee. 1777. ib. 45,00. /. /. Rous-
seau, Odes, Cantates, Epitres et Poésies. 2. Bd. LTmprimerie de
P. Didot L’Ainé. An VIL (1769). ib. 9,00. Jacques-Bernardin-Hen-
ri de Saint-Pierre, Paul et Viginie. 1789. ib. 5,50. La Fontaine,
Fables choisies. 1761. 2. Bd. ib. 6,00.
V. (1593 Nr.)
Dele af Ritmester v. d. O. R. Maase og Frues Bibliotek.
DANSK og FREMMED SKØNLITTERATUR
Jeppe Aakjær, Fræ wor Hjemmen. Vers og Prosa i jydsk Mund-
art. 6,00, Vredens Børn. Et Tyendes Sage. 1904. ib. 6,00. F.
Zytphen Adeler, Landvæsenseleven. Aarhus 1907. ib. 5,50. Jens
Baggesens danske Værker. 2. Udg. v. A. Baggesen. 1—12. 1845
—47. ib. 7,00. Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Sange.
Digte af flere Forfattere, med Lith. 1849. ib. 5,00. Nye Digtnin-
ger. Fortællinger og Digte af danske Forfattere, udg. af Chr.
Winther. 1868. ib. 5,00. C. Hauch, Lyriske Digte og Romancer.
1861. ib. 7,00. Niels Hoffmeyer, Ildfluer. 1905. ib. og Verden ven-
ter. 1906. ib. og Morgengry. 1907. ib. og Flugten fra Jorden.
1907. ib. og Kain. 1908. ib. alle 5 Bind tils. 9,00. Isted Moller,
Vera Rank. 1903. ib. 5,50, Revolten i Bourgheim. 1908. ib. 6,00,
Job. 1908. ib. 6,00. Nytaarsgave udgiven af Foreningen »Fremti-
den«. 1867—1874 og ny Række 1882, 1884, 1885 og 1887. ib. 7,50.
Henrik Pontoppidan, Højsang. 111. af N. P. Mols. 1896. ib. 5,00.
Saint-Aubain (Carl Bernhard), Samlede Skrifter 1—14 Bd. 2 Udg.

1869—71, ib. i 7 Bind. 6,00. Athalia Schwartz, Livsbilleder. 3.
Opl. 1856. ib. og F. C. Sibbern, Udaf Gabriels Breve. 1850. ib.
6,50. M. F. Sødring, De fjerne Stemmer. 1—2. 1908. ib. 10,00. J.
H. Wessel’s Værker. 111. Udg. af P. L Møller 1850. ib. 6,00. Chr.
Winther, Hjortens Flugt. 111. 1898. 4to. ib. 15,00. A. Oehlenschla-
ger, Aladdin. 111. af Hans Nik. Hansen. 1893. 4to. ib. 5,00. De
forbudte Sange. Nordiske Digte i Udvalg ved prøjsiske Domstole.
111. Aarhus 1908. ib. 6,00. Th. Kittelsen, Kludesamleren. 16 Teg-
ninger og Tekst. Bergen. 1894. 4to. ib. 5,50. M. Skeibrok, Sand-
færdige Skrøner og sligt noget. 111. af Th. Kittelsen. 1—2. Kria.
1891—94. 4to. ib. 7,00. Carl Snoilsky, Svenska Bilder med Teck-
ningar af Albert Edelfeldt. Stockh. 4to. 6,00. Georg Ebers, Uarda.
Roman fra det gamle Ægypten. 1—3. 1877. ib. og Homosum.
1878. ib., og Die Schwestern. Roman. 2 Auflage. Stuttgart. 1880.
ib., og Kejseren. Roman. 1—2. 1881. ib., og Et Ord. Roman.
1883. ib., og Serapis. 1885. ib., og Jesva. En Fortælling. 1890.
ib., ib Per aspera. 1—2. 1892. ib. alle 7 Romaner tils. 10.00.
C. Dickens, Samlede Værker. 1—29. 111. Pragtudg. 1919.
40,00. H. Balzac, 4 Bøger. Paris, ib. 5,50. Alphonse Daudet, 7
Bøger. Paris, ib. 12,00. M. Maryan, Mariage moderne. 1851. ib.
og Moliére, Oevres complétes. 1—2. Paris 1869. (III.). ib. 8,50.
Lesage, Gil Blas de Santilane. (111. af Maurice Leloir.) Paris, ib.
8,00. Oevres de Rabelais. Edition conformé aux derniers textes
revus par l’auteur. One notice et tin Glossaire par Tierre Jannet.
1—2. Tome. Paris. (2 Voll) (III.). ib. 7,00. Miguel de Cervantes
Saavedra. Don Ouichotte de la Manche. Traduction de Louis Vi-
ardot. I—II Tome. Paris 1869. (111. af Gustave Dorér.) ib. 5,00.
Ovid, Elskovskunsten. Oversat af Walter Rosenberg. 1917. (111.)
store Udg. ib. 24,00.
LITTERATURHISTORIE
Hans Brix, Fagre Ord. 1908. ib. 7,50. Gustav Karpeles, Allge-
meine Geschichte der Literatur. 1—2. ill. Berlin 1891. ib. 5,50. N.
M. Petersen, Bidrag til den danske Literaturs Historie. 1—5. An-
den Udgave ved C. E. Secher. 1867—70. ib. 7,00. (Fortsættes.)
loading ...