Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: eo
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0321
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

saavel antike, gamle som nye
Tæpper

Persisk Tæppe Import

Bredgade 6

Tlf. Central 11363

AARETS SIDSTE UDSTILLING

Peter Als. Fr. d. V.
C. Virtel. Fr. d. VI.
Samuel Mygind. 1812.
Carmiencke. 1 840.
N. F. Habbe. 1848.

Viggo Johansen. 1879.
Emanuel Larsen. 1849.
Carl Neumann.
Chr. Zacho, 1889.
Harald boss m. fl.


P. Ølsted: Ved en sjællandsk Bondegaard. 1879.
samt Sjældenheder i Akvareller og Tegninger af Marstiand, Skov-
gaard, Kyhn, Frølich, Otto Bache, Krøyer m.fl. af topografisk Interesse.

Frederiksberg Ovenlyssal
BIANCO LUNOS ALLÉ 4 Kunstudstillinger og Auktioner
(v. GI. Kongevej) HENRY SCHOU
Telefon: Vester 9840 Telefon: Vester 9840

Sandelig, det er et Folk af fortræffelige Manerer, disse Po-
lakker.
Endnu en Udstilling paa Trapperne. Det moderne Bel-
gien i Glyptoteket. En Udstilling, der i hvert Fald har fuld
saa god Berettigelse som de fleste af de andre, vi har væ-
ret oversvømmet med i Aar.
Men bliver Udstillingen maaske alligevel ikke af dybere-
gaaende Interesse, var Forspillet derimod meget artig.
For en betydelig og ærgerrig Mand som den pavelige
Kommandør, Bestyrelsesmedlem Hr. Helge Jacobsen, er det
en i Sandhed tragisk Skæbne fra Fødslen at være handi-
cappet som en stor Mands Søn. Meget taler selvfølgelig
for, at han uden denne Belastning lykkelig havde undgaaet
at faa noget med Glyptoteket at bestille, men skulde det
endelig være, hvem tvivler saa om, at han mindre misundt
af Guderne endnu havde siddet som Direktør og Formand,
istedet for at ogsaa dette sidste Privilegium nu er gledet
fra ham i en frygtløs Kamp for den belgiske Krone (B. K.
2). Og endda maa finde sig i, at den onde, men absolut

ikke uvittige Dr. Poulsen allerede paa Vej hen for at børste
Krummerne af Hr. Helge Jacobsens fhv. Formandsstol, høj-
røstet fortæller: at det Opgør kan han slet ikke forstaa, for
H. J. sagde ikke Spor under hele Frokosten.
Det er alligevel kedeligt, at man ikke er i hvert Fald
»født« Bestyrelsesmedlem af det Frokostbord. Der er in-
gen Tvivl om, at der her udveksles megen god Skæmt over
Kaviaren.
Som Julemaaneden plejer at have sin store Forbrydelse,
fik den i Aar sin store festlige Gestus indenfor Kunsten.
En af vore faa virkelig kosmopolitiske Udøvere af Ma-
lerfaget stiftede en Nobelpris for den bildende Kunst.
Der medfulgte en Anvisning paa Ny Carlsbergfondet, og
saa snart den er honoreret, kan vi sende Hr. A. P. Weis
ud og udvælge Billedet. Det bliver en trist Afsked, for vi
genser næppe nogensinde den rare, gamle Herre, og det
samme maa Udfaldet blive, hvem vi sender afsted. Opga-
ven er absolut haabløs. En ikke altfor begavet Aprilsspøg,
der er kommet et Par Maaneder for tidlig til Verden.
Samleren.

VOR TIDS KUNST OO KUNSTVIDENSKAB

Med Understøttelse af Ny Carlsbergfondet og med Boghandler
Naver som den forretningskyndige Leder, paabegynder Journalist
Kai Borchsenius i det nye Aar en Række Udsendelser af smaa
Kunstbøger om vor Tids danske Kunst.
Under Forberedelse er Monografier af Wanscher (Jerichau),
Francis Beckett (Kræsten Iversen) og Leo Swane (Harald Gier-

sing). Ikke mindst den sidste glæder vi os til at stifte Bekendskab
med, saavel som med det til Leo Swanes Berømmelse indstiftede
(og af Ny Carlsbergfondet betalte) Ark af det længe tiltrængte
»videnskabelige« Kunstblad der fra 1ste Januar vil være nedlagt
i Tilskuerens Sarkofag.
Kranse frabedes.
loading ...