Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: ep
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0322
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

FRU TROLLES
VÆVESTUER
FOR DAMER
Bestillinger paa al Slags Vævearbejde modtages
SPECIALE: Gulvtæpper — Møbelstoffer — Gardiner — ligesom
al Slags Vævegarn føres.
UDSALG: Bredgade 65 Tlf. Palæ 1737 x


Lampen, der lyser, hvor den sl^al,
skaaner Øjet og pynter paa Deres Bord.
Forkromet, forniklet og lakeret i Farver.
C.E.Fritzsche. Kgl. Hofglashandler. Amagertorv 14.

MAX

BØHMS MALERISAMLING
DET 19. AARHUNDREDES BEDSTE TYSKE MALERE

HOS Rudolph Lepke i Berlin kommer den 28. Januar
en sjælden udsøgt tysk Malerisamling paa Auktions-
bordet.
Det er Max Bøhms berømte Samling af tyske Klassi-
kere fra det 19. Aarhundrede, der i Sommer nød den vel-
fortjente Ære at være udstillet i det preussiske Kunstaka-
demis Lokaler.
Max Bøhm stod personlig de fleste af de Kunstnere,
han samlede paa, meget nær, og det har sat sine tydelige
Spor i hans Samling. Det drejer sig her ikke som saa ofte
i en stor Rigmands Samling om blændende Repræsenta-
tionsstykker, der igen kendes fra talrige Reproduktioner,
men som sjælden vinder ved nærmere Bekendtskab, men
om virkelige Kvalitetsbilleder af en intim Lødighed, der gør
denne Samling til en betydelig Oplevelse.
Aldrig mindes vi at have set Triibner saa glimrende re-
præsenteret; ogsaa Liebermann viser sig fra en Side, der er

vægtigere end det Indtryk af lidt overfladisk, omend blæn-
dende Virtuositet, der ellers har bundfældet sig hos én. Li-
geledes Leibl er udmærket placeret. Her findes et Hoved-
værk af Bbcklin og et Par af Menzels Scener fra Frederik
den Stores Hof. Men desuden en fyldig, og som sagt sjæl-
den smuk Samling Arbejder af hele Periodens vægtigste
Navne som Charles Schuch, Corinth, Thoma, Slevogt,
Feuerbach, Knaus, Uhde, Ziigel, Sperl, H'odler, Klinger,
Lenbach og Leistikou, den sidste med et dansk Billede fra
en gammel Herregaardspark, der udmærker sig ved én
mættet grøn Farve af sjælden saftig Fylde og Frodighed.
Naar man ser disse i menneskelig Indhold saa rige Vær-
ker, slaar det én dobbelt, hvor fuldstændig selvmorderisk
for vor egen kunstnerisk Udvikling, denne evindelige og
ensidige Orientering mod Frankrig har været. Denne Ori-
entering, der med den nye Museumsdirektør vil rejse Ho-
vedet som ingensinde.

REMBRANDTS HAANDTEGNINGER

I en Reproduktion saa fuldkommen, at Billederne virker som var
det selve Haandtegningen man havde i Haanden, har Emil Wienes
Forlag udsendt en dansk Udgave af alle Rembrandts Haandteg-
ninger og Skitser, der findes i Rijksprentenkabinet i Amsterdam

med en ypperlig klar Tekst af Rembrandtforskeren Karl Lilienfeld.
Naar man blader i denne Bog, gaar Kunstnerens Genialitet ret op
for en, thi selv det løseste af hans Blyantsrids indeholder Værdier,
som genfindes i hans berømteste Malerier.
loading ...