Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: eq
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0339
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Old Sheffield Sauceterrin
fra Aar 1810

Sølv Suppeterrin fra Aar 1810


Old Sheffield Kagekurv fra Aar 1790


Old Sheffield
og antikt Sølv


Sølv Laagfad fra Aar 1810

Perioden 1770—1840 skabte en Mangfoldighed af SØLV- OG
OLD SHEFFIELDARBEJDER af stor Skønhed. Alle diisse
Arbejder vidner om engelsk Sølvsmedekunst’s høje Stade. —
Muséer og Kendere eftertragter disse Stykker, fordi de er
særlig dekorative og harmonerer med det elegante Interiør.
Den som værdsætter smukke Ting, som der er ofret Arbejde
paa, forstaar ogsaa Værdien, og ved, at saadanne Arbejder
skaber Glæde for Livet.


Sølv Flaskebakke

Antikt haandsmedet SØLV OG OLD-SHEFFIELD i største
Udvalg samt Skandinaviens største Udstilling i moderne
fint engelsk og nyttigt engelsk holdbart SØLVPLET gør
Valget af en kærkommen Gave let.

Besøg altid
English Silver House
Østergade 13 (tretten)
København K. Tlf. 8381 & 13334


Skriv efter vort Katalog, der sendes Dem franco.

Old Sheffield Vinkøler

FENGERS BOGSAMLING

ONSDAG den 26. November bortsolgtes gennem A/S
Sagførernes Auktioner den afdøde kgl. Konfessiona-
rius, Provst H. M. Fengers efterladte Bogsamling. Forvent-
ningerne indenfor Bogsamlernes Kreds var spændt meget
højt, idet der gennem Dagspressen var udsendt Meddelelse
om, hvilke store litterære Sjældenheder, og hvilke vidun-
derlige og uberørte Eksemplarer denne Samling indeholdt.
Sandheden turde være den, at Bogsamlingen paa ingen
Maade stod Maal med de tidligere gennem Sagførernes
Auktioner bortsolgte Bogsamlinger, f. Eks. Knud Scave-
nius’ og L. E. Bruun’s vidunderlige Bøger. Af virkelige
Sjældenheder indeholdt den kun Nr. 88: Jespersøns Gra-
dual (Bogen er saa sjælden, at Eksemplarets Godhed ikke
kan kritiseres) Pris 800 Kr., og Nr. 210: Reravius, Frede-
rik II Kronigs og Brøllups Historie 1576, trykt af Lorentz
Benedicht, Pris 72 Kr.
Kataloget var smukt trykt, forsynet med Gengivelser af
Titelblade, Kobbere og Sider af Bøger, men var destoværre
vel nok affattet af en Lærling i en Sortimentsboghandel,
idet Beskrivelsen af de enkelte Eksemplarers Godhed var
ganske ude i det blaa.
Det vrimlede med Udtryk som: »Fuldstændig uberørt
Eksemplar«, »Vidunderligt smukt og uberørt Eksemplar«,
(Nr. 225, Saxo, var et fjerde Rangs Eksemplar), ligeledes
Nr. 22, »En Ræffue Bog« 1555. Pris 340 Kr., svarede

langt fra til Beskrivelsen. Anvende denne Bogauktions
Priser til Vurdering ved fremtidige Bogauktioner lader sig
ikke gøre, da vistnok en Del af Bøgerne blev købt tilbage
af Familien, og som sagt, Eksemplarernes Udseende sva-
rede ikke til Omtalen.
Kataloget var inddelt i 6 Grupper: I Bøger og Billed-
værker 1545—1830. — II Skønlitteratur —■ tillige inde-
holdende Naturvidenskab, Rejsebeskrivelser, Folklore, Fi-
losofi og Personalhistorie. — III Historie og Personalhi-
storie indeholdt samtidig: Religiøs Litteratur, Sprogviden-
skab, Psalmedigtning, Naturvidenskab, Kunsthistorie, Rej-
sebeskrivelser o. m. a. V Topografi — tillige Skønlitteratur.
Aalbforg] Nils Michelssøn, Forklaring offuer S. Johannis Oben-
baring. 4°. Samtd. Pergamentbind med Lukkebaand. B. D. I. 75.
Kr. 10,00, — Aaaskov, Jørg. Laur. Catechismi Børns aandelig
Melck oc Tyggemad, d. e. D. Martin Luthers liden Catechismus
udi Spørszmaal oc Giensvar etc. 1692. 8°. B. D. 1. 263. 30,00, —
Amletsbøl, N. I., Klage Suck ofver Konning Friderich den Tredies
Høj-sørgelige dog meget salige Bortgang. Med største Hierte-Sorg
den 9. Feb. udøsed. 4°. 1670. [Digt]. 3,00, — Arøboe, Anders
Christensøn, Hexaemeron rhytmico-Danicum, 1661. 4°. 12,00, —
(Balle, Nic. Ed.] Forsøg til en Lærebog i den christelige Religion,
1790. 8°. Samtd. Hellæderbind. 23,00, —Bang, Thom., Phosphorus
inscriptionis hiero-symbolicæ paræneticus et votivus augustæ co-
ronæ Seren. Regis Frederici Tertii lehovæ ter opt. ter max. auspi-
cio feliciter susceptæ. 1648. Fol. Samtd. Helpergamentbind. 55,00,
loading ...