Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 1.1994

Page: 89
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw1994/0091
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Z problematyki warsztatowej i atrybucyjnej rzeźby lwowskiej w. XVIII

89

12 Przykłady takiego postępowania zawiera praca M. Suchomel, K restauraci
osmi drevnorezeb a ctyf kamennych skulptur M.V. Jackela w Brevnove, „Zaprąvy
Pamatkowe Peće", 53, 1993, s. 203-206.

13 Por. list Ingaza Giinthera z r. 1758, w którym prosi on o nieudostepnianie niko-
mu jego projektu ołtarza dla kościoła w Schongau am Lech „damit solcher nit[!] nach-
gezeichnet wert"[!], w: G.P. Woeckel, Ignaz Gunther. Die Zeichnungen des Kurfurstlichen
bayerischen Hofbildhauers Franz Ignaz Gunther (1725 -1775), Weissenhora 1975, s. 558.

14 Przykładem tego rodzaju jest scena Dwunastoletni Chrystus w świątyni,
występująca na ambonach w Horodence i Hodowicy. Grupy Samsona z lwem z ratusza
w Buczaczu i z Hodowicy wbrew pozorom różnią się dość znacznie. Szczegółowej
analizy wymaga uderzające podobieństwo znanych tylko z fotografii figur Matki
Boskiej i Św. Jana z na pół reliefowej sceny Ukrzyżowania kościoła Dominikanów
w Bohorodczanach do ich odpowiedników hodowickich.

15 Busk leży wprawdzie kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Lwowa, w po-
bliżu Oleska i Podhorzec, ale tamtejszy kościół stanowi (łącznie z koncepcją ołtarza gł.)
replikę kościoła w Hodowicy. Obydwie świątynie ufundował kanonik lwowski Szczepan
Mikulski; por. T. Mańkowski, Lwowskie kościoły barokowe, Lwów 1932, s. 90-92.

16 K. Rzehak, Wystrój rzeźbiarski kościoła Karmelitów w Przemyślu, praca
magisterska, mpis. w Instytucie Historii Sztuki UJ.

17 W poniższych wywodach nie jestem w stanie ustosunkować się do wszystkich
twierdzeń zawartych w dotychczasowej literaturze, w szczególności do apodyktycznych
i często wewnętrznie sprzecznych koncepcji Zbigniewa Hornunga.

18 Z. Hornung, Majster Pinsel..., s. 130-139; tenże, Olędzki Franciszek [w:]
Polski słownik biograficzny, t. 23, 1978, s. 792-793.

19 Olędzki był notowany jedynie jako autor ozdób struktury organowej w koś-
ciele Dominikanów w Podkamieniu w r. 1774, zob. S. Barącz, Dzieje klasztoru WW.
00. Dominikanów w Podkamieniu, Tarnopol 1870, s. 309. Warto zaznaczyć, że
Hornung {Majster Pinsel..., s. 27-28) przypisał wystrój kościoła w Podkamieniu...
Fabianowi Fesingerowi.

20 Omówienie udziału Polejowskiego w dekoracji kościoła w Nawarii zob. w:
Materiały do dziejów sztuki sakralnej..., s. 62-63.

21 Niezależnie od szczegółowego problemu autorstwa figur z Mominy i Majdanu
Kolbuszowskiego, to właśnie Polejowski jest pomostem łączącym środowisko lwowskie
z Sandomierszczyzną.

22 Materiały do dziejów sztuki sakralnej..., s. 15-25, tam wcześniejsza literatura.

23 Współpracę Meretyna i Pinsla szeroko omawia P. Krasny, Bernard Meretyn
i problem rokoka w architekturze polskiej, Kraków 1994, praca doktorska, mpis
w Archiwum UJ.

24 Hornung, Majster Pinsel..., s. 130-139.

25 Stan badań na ten temat zawarty jest w katalogu Teatr i mistyka..., s. II.
39-11.42.

26 Jeżeli chodzi o figury z Nawarii są to archiwalne zdjęcia ich odlewów
gipsowych.
loading ...