Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 5.2003

Page: 6
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw2003/0008
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6

Andrzej Betlej, Piotr Krasny

Mamy nadzieję, że po wydaniu niniejszej publikacji, Koło Naukowe i Instytut
Historii Sztuki UJ powróci do zwyczaju cyklicznego organizowania kolejnych
„kresowych” konferencji.

***

W r. 1884 Władysław Łuszczkiewicz wyraził przekonanie, iż studia nad sztuką
ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, podejmowane przez Polaków i Ukraiń-
ców, „będą godzić niesnaski na innem polu wyrosłe i do wspólnej zachęcać pracy”* 3.
Wydawcy kolejnych tomów Sztuki kresów wschodnich publikowali więc z dużą satys-
fakcją prace autorów ukraińskich, wierząc, że wypełniają w ten sposób ważny
postulat jednego z pierwszych badaczy dziejów sztuki wielonarodowej
Rzeczypospolitej. Wśród owych prac szczególnie wysoki poziom naukowy i walory
poznawcze prezentowały artykuły Wołodymyra Wujcyka, oparte na jego
gruntownych i niezwykle owocnych kwerendach w archiwach lwowskich. Głębokim
żalem napełniła nas wiadomość, że ten niezwykle zasłużony badacz zmarł w r. 20024.
Jego pamięci chcemy więc poświęcić niniejszy tom, stanowiący skromny przyczynek
do poznania wspólnego dziedzictwa artystycznego Ukraińców i Polaków.

Andrzej Betlej i Piotr Krasny

1 W. Łuszczkiewicz, Kościół w. Sw. Stanisławie pod Haliczem, „Sprawozdania Komisyi do Badania

Historyi Sztuki w Polsce”, 2, 1884, s. 20.

4 Biogram Wołodymyra Wujcyka i spis Jego publikacji zostały zamieszczone w „ŁajtHUbKa BpaMa”, 2-3
(74-75), 2001, s. 15-17 oraz W. Aleksandrowycz, BojioduMup BympiK (1934-2002), „riaMHTKH yKpaiHH.
IcTopia Ta KyjibTypa”, 1-2, 2003.
loading ...