Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
"?""

160 CodexDiflomtiticus
supcr tetminis suis intcr hocheim & Wdtorsnon
modico (imul tcmpore disceptarent j tandcm
partcs ipsc taietn inter se litem , pcr limitatio-
Anlcit nem , quc vulgaritcr Anlettte dicitur, cupicntcs
'ImiMt fi"ire,dicm Cbi super huiusmodi ncgorio lia-
timium. tucrunt. Ad quem dicm D. Bertoldus Abbas,
cum suis Fratribus; Bertngertts, & Heinricus fra<
tet ipsms, Domini villc in Wdtdorf, cum cius-
dem viUe hominibus convencrunt,
Elcctis itaque cx partc Abbatis dc seniori'
bus illius confinii viris fidclibus & discrctis, vi-
dclicet Hcrmanno de Waltotf, Wezetone, Her*
ntwgo dc Ottersheim, Hittebotdo, Walsrido, ctnn
filiis suis Sisrido & Wdfrido : Ex parta au-
tcm hominum in Waltdotf, Heitirtco Suevi,
Heinrico Herlop, Kholhase, Rtikero, & Wohtlim;
dc limitationc, quam diximtis, fidcliter & (ins
scrupulo factcnda, iuramcntum ab cisdem viris
rationabilitcr cst commuTum. Qito dcniquc
ritc pcracto, viri qui iuravcrant, ut mosjiabcti
ingressi tcrminos ,dcmonstrarunt prout ipsis coiv
scientia sua didabat.
His igjtur restc gcstis, partes tttrequc in
tcniiinis distinftis conscntientcsj ad paccm &
concordiam sunt addticle. Et ad hunc crrorcm
ammodo prccavendum, atque pro tcrminis
sttis cognosccndis, Utrimqucsupcripsossaxiin-
gcntia commttnitct collocarttnt.
Vt autcrnilla limitatio pcnnancat incon-
vttlsa i prcscntcm paginam sijilli nostri appe»'
iioiie duximus approbandam. AcU snnt Ivw
is0
 
Annotationen