Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0143

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Ongekende werken van hem

i3i

en zelfs wil men, dat ook nog zijn eigen afbeeldsel en dat van
eene zijner vrouwen te zien is, in het kasteel van Windsor.
Ook Oxford toont twee mannenportretten, door de hand van
Joos van Cleve gemaald.

Andere gewrochten zijn er' voor het oogenblik van hem
niet gekend. Echter hopen wij, dat er nog zullen ontdekt
worden ; want van Cleve was een vruchtbare schilder, die
niet alleen het portret, maar ook de historie behandelde. 1

Ziende dat zijne echt Vlaamsche portretten te Antwerpen
geenen aftrek meer vonden, begon hij eindelijk ook aan den
nieuwen kunstsmaak toe te geven door het malen van
gewichtige samenstellingen, waarin veel naakte figuren voor-
kwamen. Maar ongelukkiglijk vond hij ook daarmee slechts
luttel bijval in zijn vaderland ; en dat verbitterde, ja, veront-
waardigde zijn hooghartig kunstenaarskarakter. Zich zijnen
bijval aan het Fransche Hof herinnerende, besloot hij ook
bij den Engelschen Troon zijn geluk te beproeven. Hij stak
over zee, voorzien van eenen goeden voorraad zijner sinds
lang onverkochte gewrochten, in de vaste overtuiging die te
Londen spoedig tot geld te zullen maken.

Aan het Engelsch Hof gekomen, verzocht hij 's Konings
schilder, den Utrechtenaar Antoon Moor, zijn werk den
Vorst aan te bieden.

Ongelukkiglijk waren er juist uitmuntende Italiaansche

1 De Engelsche schrijver Walpole bevestigt, dat Koning Karei I van Engeland een
tafereel, Mars en Venus, bezat van Joos van Cleve. In de verzameling van Jacob
II bevond zich van hem ook Een Vonnis van Paris en Eene Geboorte
Ghristi. Karei van Mander zag van Joos van Cleve te Middelburg Een Mariabeeld,
met landschap van Joachim de Patinir. In oude Antwerpsche kunstverzamelingen
ontdekten wij, onder andere, de volgende paneelen, als bepaald geschilderd door onzen Joos
van Cleve : Eene Onze-Liev e-V rouwe, wit en zwart; Samson inden schoot
van Dalila, wit en zwart; Adam en Eva, wit en zwart; Sint Franciscus;
Eene Hellebrekinge; Eene Kruisdraginge ; Een Sint Anna g e s 1 ac h t, wit
en zwart; Een Fruitstuk; Een vonnis van Paris; Eenen Noodgods;
Een Bachusfeeste; Eene Kersnacht.
 
Annotationen