Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 171
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0183
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Hij verlaat Antwerpen

171

Aertsen ons nog beelden, die rechtstreeks uit het werkelijke
leven zijn gegrepen. Zij bewegen zich natuurlijk en vrij, en
schijnen daar achteloos vergaderd, ofschoon zij toch smaak-
vol zijn gegroepeerd. Niettemin moeten zijne grootere tafe-
reelen oneindig schooner zijn geweest ; want « in cleen
beelden was hy soo heel uytnemende niet, dan in groote
dinghen. »

Tusschen onze toenmalige geestelijken bevonden zich nog
eenige degelijke kunstkenners, en zoo kreeg onze Meester ver-
scheidene altaarstukken te maken voor kerken en kloosters van
Alkmaar, Delft, Haarlem, Warmenhuizen, Diest en Leuven.
Zijne inkomsten werden dan ook langzamerhand aanzien-
lijker. Op 20 December 1547 was hij reeds genoeg bij kas, om
in onze stad eigenaar te worden van het huis « Vlaanderen »
op de Ossenmarkt, en op 3o Januari i55o kocht hij ook naast
zijn gemeld huis, nog een ander « Brabant » geheeten. 1

Bij het naderen van het « Wonderjaar » 1566, wanneer
binnen Antwerpen de godsdienstberoerten in al hunne
woestheid begonnen te woelen, nam de vergrijsde Lange
Peer met vrouw en kroost de wijk naar zijne geboorte-
stad. Echter had hij toch van Antwerpen geen bepaald
afscheid genomen ; want hij verkocht er zijne eigendommen
niet, die eerst op 23 Augustus 1617, door zijne kleinkinderen
werden in veiling gesteld. 2 Maar ook te Amsterdam vond
onze Meester den betrachten vrede niet, en hij werd er
ooggetuige van de vernieling zijner prachtige godsdienstige

1 Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1547, sub Wesenbeke $ Grapheus,
vol. I, fol. 29 v°. en : Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1549, sub Wesenbeke
§ Grapheus, vol. I, fol. 108. — Deze huizen dragen thans de nummers 25 en 24.

2 Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1617, sub Kieffelt 8; Della Faillet
vol. ï, fol. 183 v°.
loading ...