Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0319

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Zijne Meesters

307

Sint Lucasgiide werd. Korts nadien huwde hij, binnen onze
stad, Adriana van Doornicke, welke weduwe was gebleven
van den vermaarden landschapschilder Jan van Am stel. Uit
dien echt werd op 24 Januari 1544 ^e jonge Gillis van
Conincxloo te Antwerpen geboren. Het knaapje zal waar-
schijnlijk zijnen vader nooit hebben mogen aanschouwen,
daar zijne moeder op 18 November van dit zelfde jaar reeds
weduwe was. 1 Den 2on December 1555 vinden wij haar
nogmaals hertrouwd met den Antwerpschen schilder Peter
van Else, alias van den Winckeie, die in 1546 vrijmeester on-
zer Gilde was geworden. - Zij verkocht alsdan eene rent
aan « Peteren ende Michiele Coeck, alias van Aelst, als mon-
boeren ende tot behoeff van Pauwelse ende Anti mi en Coeck,
alias van Aelst, natueriicke kinderen wijlen Peters Coeck,
alias van Aelst, daer moeder aff is Anthonette van der Sant. »
Deze beide eerstvermelde zonen van den vermaarden Peter
Coecke, van Aelst, waren hare neven; want, zooals wij het
reeds hooger aanstipten, was hunne moeder, Anna van Door-
nicke, de eigene zuster der weduwe van Jan van Amstel.
Door die verwantschap ging onze Gillis van Conincxloo in de
leer bij den schilder Peter Coecke den Jonge. Deze meester
was in 155g al gestorven, en toen ging onze Gillis zijne leer-
jaren voortzetten bij « Lenaert Kroes, die van beelden en lant-
schap wrocht van water en olyverwe. » In i5Ö2 was zijne
moeder overleden, en op 1 5 Juni van dit jaar rekende hij af
met zijnen stiefvader Peter van Else, waarbij hem nog eene

1 Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1544, sub Wesenbeke | Grapheus,
vol. I, fol. 230.

2 Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1555, sub Wesenbeke § Grapheus,
vol. II, fol. 31.
 
Annotationen