Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Seite: 463
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0475
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Hendrik van Balen I

463

Hendrik van Balen, de vlijtigste medewerker en ver-
kleefde vriend van den Fluweelen Breughel, dient hier thans
te volgen. Zijn doopakt bestaat niet; doch, volgens zijne eigene
verklaring, kwam hij binnen onze stad ter wereld in het jaar
1575. 1 Zijne ouders waren de vettewaarier 2 Willem van Ba-
len en Machteld van Alten. Zij waren tamelijk bemiddeld en
kochten op 22 Augustus 1582, in de Breedestraat, het reeds
door hen bewoonde huis Sinte Anna, thans nummer 5. Al-
hoewel vader van Balen, behalve zijnen eenigen zoon, nog
zes dochters had, liet hij hem toch goede studiën doen en ver-
scheidene talen aanleeren. De kunstopleiding van den jongen
Hendrik werd aan den toen gevierden meester Adam van
Noort toevertrouwd. In 1593, toen hij slechts achttien jaren
telde, werd hij reeds aanvaard als vrijmeester onzer Schil-
dersgilde. Het is van Mander, die ons zegt, dat van Noort
van Balens meester was. Ofschoon de waarheid dier getuige-
nis betwist wordt, vinden wij geene reden om hare echtheid
te betwijfelen. De groote werken van Hendrik van Balen
zijn ook kerktafereelen. Zijne Aanbidding der Wijzen,
in, de Drie-Koningenkapel, en de Heilige Drievuldig-
heid, op den altaar van dien naam, in onze Sint
Jacobskerk, zijn ook grootsche samenstellingen met' goed
gevormde en natuurlijk geplaatste figuren, waarbij breedte
van teekening en drapeering bij pracht en warmte van kleur
worden opgemerkt. Alhoewel deze altaarstukken voor van Ba-
lens puikgewrochten in dien aard worden gehouden, zoo is
het aan de vaste en uitvoerige wijze, waarop ze gepenseeld zijn,
toch zichtbaar, dat de meester gewoon was op veel kleinere

i Zie bladzijde 374.

3 Winkelier in boter, kaas, olie, ruutkaarsen, spek, zeep en dergelijke vette waren.
loading ...