Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 465
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0477
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zijn bijval als Meester

465

Voor den zuidgevel onzer hoofdkerk maakte hij insgelijks de
patronen eener glasraam, welke eerst in 1803 werd uitgebro-
ken. 1 Betreffende het vak der glasschildering bezat Hendrik
van Balen iets uiterst zeldzaam; hij bewaarde namelijk tot
het einde zijns levens : « negen gelasepatronen van pampier,
cleyn ende groot, van Rijck mette Stelt. » 2

De bijval, welken Hendrik van Balen als meester ver-
wierf, was buitengewoon groot. Volgens den Liggere alleen,
aanvaardde hij niet minder dan zes en twintig leerlingen, waar-
tusschen de beroemde Antoon van Dijck zou uitblinken. De
talrijke bestellingen,welke de meester ontving, verschaften hem
ook spoedig overvloed. Reeds op 20 December 1604 kocht hij
in de Lange Nieuwstraat het groote huis met hof, dat thans
nummer 96 draagt. 3 Die woning was rijk gestoffeerd, toen
van Balen, op 9 September ióo5, in den echt trad met Marga-
retha Briers, dochter van den Schouteth van Eeckeren en
Berchem, Kasper Briers en van Joanna van der Rijt. Van Ba-
len werd vader van elf kinderen, waarvan er echter zeven
korts na hunne geboorte overleden. Drie zijner zonen, Jan,
Kasper en Hendrik, mochten toch tot schilders opgroeien, en
zijne dochter Maria werd de levensgezellinne van den schil-
der Theodoor van Thulden.

Op 25 September 1608 werd onze meester tot Deken van
Sint Lucas verkozen. Van dan af klom zijn roem en zijn
welstand regelmatig. Het reeds aanzienlijk huis, dat hij be-
woonde, werd hem te gering. Den i8n Juli 1622, kocht en

1 Graf- en Gedenkschriften der provincie Antwerpen, D. I, bh. i74.

2 Rijkaard Aertzone met de Stelt; zie blz. 85 en 186.

3 Scabinale protocollen der stad Antwerpen, i604, sub MoyJ'S; Neesen, vol. I,
fol. 413.

3o
loading ...