Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 621
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0633
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zijn huwelijk

621

zoo spoedig niet oplichten. De stervende herleefde nog wat.
Zij herstelde langzaam en kreeg de overtuiging, dat zij aan den
huwelijksstaat haar levensbehoud verschuldigd zou wezen.
Haar vader kwam tot inkeer, en wilde haar huwelijk niet
langer verbreken. Daar zijn schoonzoon eene genadevraag
aan het Hof van Brabant had ingediend, zoo besloot vader
Cock zelf dit smeekschrift te ondersteunen. Op 10 Juli 1640
verscheen het jonge paar met de beide vaders voor notaris.
Nadat de jonge Francken geteekend had, dat hij van de
erfenis zijner vrouw slechts het vruchtgebruik, en zijne
kinderen den eigendom zouden genieten, verklaarde vader
Jeremias Cock : « ten versuecke ende instantie van Signor
Franchoys Francken ende Jouffrouwe Sara Cock, sijns attes-
tants schoonsone ende dochtere, dat de voorschreve Francken
in de conste van schilderen seer wel geexerceert ende hervae-
ren is, ende genoechsaem capabel om sijnen cost treffelijc
voor huysvrouwe ende kinderen (als hem Godt die op deser
aerde verleenen sal) te connen winnen ; dat de voorschreve
Francken in neersticheyt sijnen tijdt wel is employerende
ende dat hij seer vele ende diversche stucken schilderijen ge-
maeckt heeft voor diversche persoonen, alsoock mede voor
hem attestant. » Verder verklaarde hij nog, dat zijn schoon-
zoon met zijne gade zeer vredelijk en vriendelijk overeen-
kwam, dat Frans Francken zich in zijnen handel en wandel
deftig en eerlijk gedroeg en hij, vader, derhalve verlangde, ja,
ootmoedelijk aan het Hof van Brabant verzocht, de genade-
vraag van zijnen schoonzoon in te willigen. Daardoor mocht
de Rubensche Francken met zijne geliefde Sara ongestoord
voortleven. Doch hun huwelijk werd met geen enkel kind
gezegend. Uit die verklaring van zijnen schoonvader blijkt
loading ...