Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 662
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0674
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
662

Hans de Wael

De familie de Wael bracht eenige schilders voort, welke
niet onvermeld mogen blijven. De eerste de Wael, die zich
in de kunst onderscheidde, was Hans, in 1558 1 geboren als
zoon van Cornelis de Wael en Catharina Moons. De jonge
Hans oefende zich bij Frans Francken I derwijze, dat hij al
spoedig, met den schilder Jan de Mayer, eenen kunsttocht
tot in Parijs kon ondernemen. In 1D84 was hij al binnen
Antwerpen terug; want dan werd hij er vrijmeester. Op
11 September 1588 huwde hij Geertruide de Jode, die hem
vijf kinderen schonk, waarvan de twee jongens schilder
werden. Vader de Wael won voor zijn kroost den kost met
schilderen, en hij beoefende het vak der gewijde geschiedenis.
In een Antwerpsch sterfhuis van 1614 vonden wij «een
Marienbeelt, gedaen bij Hans de Wael" en in eenen
lateren inventaris zagen wij van hem «de Seven Wereken
van Bermherticheyt. » Thans is er niet een zijner ge-
wrochten meer te ontdekken, en nochtans zegt de Bie, dat hij
« veel fray en nette dinghen heeft ghemaeckt. » Onder zijne
tijd- en vakgenooten moet Hans de Wael insgelijks hoog-
geschat zijn geweest, aangezien hij op 3o September 15g3
Deken van Sint Lucas werd verkoren. Den 24n Januari
daarna kocht Hans de Wael het door hem bewoonde huis
Sint Philippus, nummer 61 der Lombaardevest, alwaar zijne
zonen-kunstenaars ter wereld kwamen. Toen Hans de Wael
reeds zeer oud was, etste Antoon van Dijck zijn afbeeldsel.
Nadat hij op 7 December 1633 was gestorven, maalde Cor-
nelis de Vos zijn portret en dat zijner gade op de luiken eener

1 In den staat van het sterfhuis zijns vaders, overleden op 5 Augustus 1582, is Hans de
Wael aangeteekend als de eerstgeborene en vier en twintig jaren oud zijnde. Den 23" Mei
1626 verklaart hij zelf acht en zestig jaren te tellen. De Bie zegt ook, dat hij in 1633
stierf in den ouderdom van vijf en zeventig jaren.
loading ...