Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 663
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0675
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V

Lucas de Wael 663

schilderij, de Graflegging, welke in Sint Andrieskerk werd
geplaatst, boven het graf van Hans de Wael en Geertruide
de Jode, welke laatste stierf op 21 October 1642. 1

Hun eerstgeborene, Lucas de Wael, zag het licht op 3
Maart 1591. De knaap ging in de leer bij zijnen oom den
Fluweelen Breughel, en vervolgens toog hij door Frankrijk
naar Italië, waar hij vele Landschappen in water- en
olieverf maalde, die, naar het zeggen van de Bie, zeer ge-
zocht waren om hunne zoete verschieten, rotsen, gebergten,
fraaie watervallen, getemperde luchten, zonneschijnen en
bliksemstralen. Nadat onze schilder van Genua naar Ant-
werpen wederkeerde enten jare 1628 bij onze Sint Lucasgilde
was ingelijfd, moet hij niet veel meer gearbeid hebben. In
al de Antwerpsche verzamelingen zagen wij van hem slechts
éen Zeegevecht, dat op 11 Juni 1754 werd geveild voor
10 1/2 gulden. Antoon van Dijck moet de werken van Lucas
de Wael hooger hebben gewaardeerd. Hij conterfeitte den
meester, naast zijnen broeder Cornelis de Wael, op éen doek,
dat thans te Rome het Capitool verheerlijkt. 3 Lucas de
Wael bleef jongman; maar zulks belette niet, dat hij vader
werd van Jan Baptist de Wael, die zich als schilder en
plaatsnijder onderscheidde. Den i3n Februari 1660 zat « Sig-
nor Lucas de Wael, constschilder » ziekelijk voor het vuur,
in zijn huis op de Steenhouwersvest, terwijl hij zijnen uiter-

1 Thans bevindt zich die graf-altaartafel in de Sint Ursulakapel onzer hoofdkerk.

2 In de tweede helft der XVII eeuw berustte dit meesterstuk, « Twee conterfeytsels van
Cornelis ende Lucas de Wael, op éenen doeck, van van Dijck,» in de verzameling van den
Antwerpschen Postmeester, Padder Jan Baptist Antonie. Toen deze op 27 Maart 4691
gestorven was, werd dit portretstuk der de Waels gewaardeerd op 600 gulden. Eene
schets in grauwschildering, van Antoon van Dijck naar dit tafereel, bevond zich in de
verledene eeuw bij mevrouw de Reuver van 's Gravenhage, waar de Prins van Hessen
ze kocht, en thans berust ze in het museum van Cassel. Dit afbeeldsel der gebroeders
de Wael werd ten jare 1646 prachtig gegraveerd door Wenzel Hollar.
loading ...