Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 664
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0676
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
664

Cornelis de Wael

sten wil deed aanteekenen. Zijnen natuurlijken zoon, Jan Bap-
tist de Wael, liet hij 600 gulden, die hem moesten uitgekeerd
worden, zoodra hij tot staat gekomen of dertig jaren oud zou
zijn geworden. Al het overige van zijn vermogen maakte de
kranke schilder aan zijne zusters Anna en Catharina. Hij
drukte den wensch uit binnen Sint Andrieskerk, in het graf
zijner ouders, begraven te worden. De ziekte van Signor
Lucas duurde voort, tot hij op 25 October 1661 den geest gaf.

Zijn broeder, Cornelis de Wael, werd geboren op 7 Sep-
tember 1392. Hij leerde zijn kunstvak in onze stad, maar
toog met zijnen broeder zeer jong naar Italië, waar hij zich
van vóór 1625 tot zijn afsterven in 1662 te Genua vestigde. De
Bie heeft geboekt, dat Cornelis de Wael voor Philips III en
den Hertog van Aarschot schilderde, en dat hij uitmuntte in
het malen van « cleyn historiën, bataliën, soo te water als te
landt, » zoodat hij het spoor drukte van den zeeschilder An-
dries van Eertvelt en van de veldslagschilders Jan Snellincx
en Sebastiaan Vrancx. In oude veilingen vinden wij inderdaad
van Cornelis de Wael Zeegevechten en Veldslagen,
die tot 97 gulden golden, terwijl eene Italiaansche Brui-
loft van hem 189 gulden werd verkocht. Thans moeten die
uitmuntende tafereelen op naam van andere meesters zijn
gesteld. Men kent van Cornelis de Wael nog alleen te Genua,
in de San Ambrogiokerk, een ruim altaarstuk, voorstellende,
met levensgroote figuren, de Verlossing van Sint Pe-
trus, in aangenamen en helderen toon geschilderd ; in het
Roode Paleis derzelfde stad : eene Schermutseling tus-
sen en Ruiters; 1 in het Belvedère van Ween en : den

1 Het bestaan der beide tafereelen van Cornelis de Wael te Genua, is ons bekend
gemaakt door den heer II. Hijmans, bewaarder van de Prentenverzameling der Konink-
lijke Bibliotheek te Brussel.
loading ...