Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 675
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0687
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Meesterstukken van Frans Snijders

675

tenjacht en te Dresden eene Berenjacht van Snijders,
met jagers van Rubens. In vele van Rubens' jachten, waarin
de menschen en de paarden talrijker zijn dan de wilde dieren,
werden deze laatsten gemaald door Snijders; want hij werkte
veel voor rekening van den grooten meester. Zulks belette toch
niet, dat Snijders persoonlijk ook belangrijke bestellingen ont-
ving, en zulks wel van den Koning van Spanje en verschei-
dene Prinsen van Europa. Ook de stad Antwerpen bewees
hem die onderscheiding. Voor ons stadhuis vervaardigde hij,
in den zomer van i63o, een groot tafereel : Dood Wild en
Vruchten. Het bevatte hinden, everzwijnen, vogelen en eenen
levenden papegaai, die pruimen grijpt, terwijl eene vrouw hem
gadeslaat. Dit prachtig gewrocht, waarin Rubens het figuur
maalde, werd den schilder 3oo gulden betaald. 1 Men bewon-
derde het in de Staten-Kamer van ons stadhuis tot bij den
inval der Fransche Republikeinen, wanneer het spoorloos
verdween. De meeste en voornaamste werken van Frans
Snijders ontmoet men thans in de museums van het buiten-
land. Ons museum bezit van den beroemdsten dierenschilder
slechts een Gevecht tusschen Zwanen en Honden
en een Vischkraam. Brussel heeft maar éen zijner ge-
wrochten : Dood Wild en Vruchten. De Louvre van
Parijs integendeel bewaart van hem eene Hertenjacht,
Dieren in het Paradijs, de Tocht der Dieren in de
Ark van Noach, een Vischkraam en een Papegaai
en Eekhoorn bij Fruit. Te Sint Petersburg heeft men

1 « Geordonneèrtden Tresoricrs ende Rentmeestere, van stadtswegen, vuyt te reycken
ende te betaelen aen Franchois Snijers, constschilder, de somme van drij hondert gul-
dens eens voor de schiiderije bij hem gemaect, staende op den raedthuyse, in Cham-
pagnijncamer. Actum in Collegio 6 Septembris 1630. s Collegiaal aktenboek der stad
Antwerpen, i629-3i.
loading ...