Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 684
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0696
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
684

Rubens de goede vriend van Wildens

Lucasgilde kon worden aangenomen. Onze achttienjarige
meester stelde zich aan het werk, en in 1610 ontving hij eenen
leerling in Abraham Leerse. Wildens was spoedig genoeg bij
kas, om eene kunstreis naar het Zuiden te ondernemen. Hij
besloot daartoe in de lente van 1613. Op 22 Mei van dit jaar
verscheen hij voor notaris, om, eer hij vertrok, een testament
te doen opstellen. Daarin verklaart hij zeven en twintig jaren
oud en poorter der stad Antwerpen te zijn. Aan zijne broeders
Abraham en Hendrik Wildens maakte hij elk 800 gulden ;
aan zijne halve broeders en zusters Jeremias, Salomon,
Magdelena, Susanna en Sara Cock elk 600 gulden. Zijne
moeder noemde hij tot zijne algemeene erfgename. Jan Wil-
dens bleef in Italië tot 1618. Nauwelijks was hij binnen zijne
geboortestad wedergekeerd, of hij leefde er in de beste betrek-
kingen met Rubens. Op 26 October 1619 maakte hij huwe-
lijksvoorwaarden met Maria Stappaert, Roelands dochter, en
hij is daarin bijgestaan door - Pedro Paulo Rubens, zijnen
goeden vriendt. » De andere vertrouwde, die Jan Wildens ter
zijde staat, is zijn halve broeder, Jeremias Cock. De bruid is
van haren kant vergezelschapt van hare moeder, Joanna
Coquiel, alias Merchier, en van haren stiefvader, Michiel
Daelmans, benevens haren broeder Peter Stappaert, en haren
voogd en zwager Daniël Fourment. 1 De bruidegom bracht,
buiten zijne kleederen en zijn lijnwaad, in gereed geld, meu-
belen en koopmanschappen 10,800 gulden ten huwelijk. Daar-
bij voegde de bruid 6652 gulden. De verloofden werden den
i2n November in den echt verbonden, en daardoor werd Jan
Wildens de zwager van Cornelis de Vos, terwijl hij, bij Rubens'
huwelijk met Helena Fourment, de aangetrouwde oom van

1 Hij was de man van Glara Stappaert en de vader van Helena Fourment, die
Rubens' tweede gade werd;
loading ...