Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 685
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0697
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zijn huiselijk wee 685

den Oppermeester moest worden. De echtstaat van Jan Wil-
dens was niet voorspoedig. Den 7° Augustus 1620 werd zijn
eersteling, Jan Baptist, Jen op 27 September van het volgende
jaar zijn tweede zoon, Jeremias, in Sint Joriskerk gedoopt; doch
beiden bleven kwijnende kinderen. Ook zijne vrouw en hij zelf
beleefden spoedig zieke dagen. Op 29 October 1622 verleed onze
schilder, krank zijnde, een testament in zijn huis der Minder-
broederstraat tegenover het Minderbroedersklooster. Den 27°
Mei 1624 deed zijne gade in dit huis, op haar doodsbed, haren
uitersten wil kennen, en zij stierf twee dagen later. In. dit oogen-
blik moet de weduwenaar vertroosting hebben gezocht bij
zijnen neef en vriend Rubens, die zijn portret maalde en hem
opriep om de achtergronden zijner tafereelen te malen. Aan-
vankelijk werkte Wildens in den uitvoerigen, dichterlijken en
schitterenden trant van Jan Breughel; dan weer meer in den
toon van Joos de Momper en vervolgens sloeg hij den blik
op den vaderlandschen bodem om Vlaamsche landschappen,
ja, zelfs gezichten van Antwerpen te malen. Zoodra hij met
Rubens in aanraking kwam, zocht hij nog meer naar waar-
heid en bracht hij meer diepte en ruimte in zijne landerijen.
Zijne penseeling was keurig en gemakkelijk, terwijl zijn kolo-
riet schoon en helder, en als door Rubens' licht beglansd was.
Ons museum bezit van Wildens een Landschap, met figuren
van Theodoor Rombouts; doch het is geen zijner meester-
stukken. In de verzameling van den heer Geelhand de Labis-
trate onzer stad, prijkt integendeel een groot doek : Eliëzar
en Rebecca bij de Fontein, door Jacob Jordaens, waar-
achter een prachtig Bergachtig Landschap met schitteren-
den hemel van Jan Wildens. 1 Het Antwerpsch begijnhof bezit

1 Dit gewrocht werd op 27 Augustus 1878 geveild en aan 3,600 francs gekocht voor
het museum van Brussel.
loading ...