Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0805

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Hij leeft en sterft in welstand

793

Verbrugghenen Ambrosius Breughel gewaardeerd op 8007 gul-
den. Daarbij bezat hij nog eene rent van 1600 gulden op lan-
derijen in den Sinte Annapolder. De bruid had 998 gulden in
klinkende munt. Hare juweelen, kleederen en lijnwaad golden
1186 gulden 10 3/4 stuiver. Zij bezat de helft van haar ouder-
lijk huis op den hoek der Isabellastraat te Brussel, benevens
het derde deel der tocht van een ander huis 111 de Wagenstraat
aldaar, en tal van renten op eigendommen in en rond Brussel
gelegen. Ook bracht zij eenige schilderijen in het huishouden,
als de portretten haars grootvaders Mijnheer van Monfort
en harer moeder, Anna Maria van Monfort, geschilderd
door Antoon van Dijck ; een Christus aan het Kruis van
Theodoor van Thulden, en een Slagveld, van Peter
Snayers. Het huwelijk tusschen Erasm Quellin en Francisca
de Fren schijnt den i9n'November 1663 gesloten ; want dien
dag kreeg hij van het Antwerpsche Magistraat oorlof om
« buyten, in het dorp van Perck, » zeker op het hof van
zijnen schoonbroeder David Teniers, « sijne bruit te mogen
beslapen, sonder verlies van sijne poorterije. % Den 2on Au-
gustus 1671 kocht onze rijke meester in de Happartstraat,
twee huizen, de Maan en de Fontein, die hij tot éene woning
inrichtte, en daarachter in den hof bouwde hij eene galerij,
waarin hij meer dan duizend kunststukken uitstalde. In dit
prachtig verblijf, dat thans nummer 6 draagt, verleed Quellin,
op 4 Augustus 1677, zijn derde testament, en hij stierf op 7
November 1678. Vier dagen later werd hij, volgens zijn ver-
langen, zonder den minsten praal begraven, bij het stoffelijk
overschot zijner eerste gade. Zijne weduwe overleefde hem
tot na 1696. Daar zij nooit moeder werd, benoemde zij tot hare
erfgenamen Maria Isabella en Lodewijk Teniers, de twee
kinderen harer zuster.
 
Annotationen