Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 913
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0925
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Jan Baptist Borrekens gi3

ters, in het museum van Madrid prijken. Het eene dezer
tafereelen is onderteekend en steltvoor : de Verheerlijking
van Hercules, waarbij de halve goden van den Olympus
in eenen zegewagen door een driftig vierspan worden voort-
getrokken. Het andere gewrocht is de schets der zelfde Ver-
heerlijking van Hercules. Jan Baptist Borrekens, te
Antwerpen geboren op 17 Mei 1611, was broeder van den
vermaarden plaatsnijder Matthijs Borrekens. Ten jare i63o
werd Jan Baptist vrijmeester onzer Schilders-Kamer, en in
1634 ontving hij Gilles Bollaert in zijn werkhuis, om de pen-
seelen te leeren behandelen. Den 3on Januari i636 huwde
meester Borrekens, in de Sint Joriskerk, Catharina Breughel,
dochter van den Fluweelen. De trouwgetuigen waren
de beroemde Peter Pauwel Rubens en Jonker Pauwel
van Halmale, voogden der bruid. Door dit huwelijk
moest Jan Baptist Borrekens de schoonbroeder wor-
den van den befaamden David Teniers II, met wien
hij echter in vijandschap leefde. Dit ging zoo verre, dat
Borrekens' zieke gade, in haar testament van 4 Juli 1644, uit-
drukkelijk verbood, haren zwager Teniers ooit voogd over hare
kinderen te laten v/orden. Deze kinderen waren drie in getal :
Peter Pauwel, dien de groote Rubens op 12 Mei 1637 over
de doopvont hief, Clara Christophorina en Willem Ambrosius.
De eerste zou koopman worden, de tweede begijn en de derde
verwierf den graad van licentiaat in de rechten ; doch in Maart
1665 werd hij te Jerusalem Ridder van het Heilig Graf, en op
i3 November 1667 deed hij, te Antwerpen, onder den naam
van frater Bonaventura, zijne professie in de orde der Kapu-
cienen. Den27n October 1654 lag Jan Baptist Borrekens, evenals
zijne vrouw, ziek te bed in hun huis « den Heiligen Geest,»

58
loading ...