Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0955

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Hij huwt de dochter van David Teniers II 943

de Sint Romboutskerk : eene Aanbidding der Herders;
in Sint Petrus en Pauluskerk de vijf deelen eener altaartafel
met zooveel Voorstellingen uit het Leven van Sint
Franciscus Xaverius; in de kerk van Qnze-Lieve-Vrouw
op de j)ijle : het Laatste Avondmaal, geteekend :
Joannes Erasmus Quellinus pictor Caesar ce Majestatis 1690,
en in de kerk van het Groot Begijnhof : Sint Carolus Bor-
romeus tusschen de Pestzieken van Milaan, on-
derteekend : J. E. Quellinus piet. Cces. Ma''8 f. A° 1694.
Het buitenland bezit maar weinige zijner werken. Wij vonden
slechts, in het Weener Belvedère : de Kroning van Karei
V als Romeinsch Keizer door Paus Clemens VII;
in het museum van Rouaan : de Heilige Besnijdenis,
en in het museum van Duinkerken : de Ontdekking van
het Heilig Kruis door Sinte Helena.

Terwijl de meester al deze werken vervaardigde, leefde
hij in den echt met Cornelia Teniers, de dochter van den be-
faamden David Teniers II. Den ijn October 1662 had onze
Quellin met zijne uitverkorene bruid huwelijksvoorwaarden
gemaakt te Perk op het kasteel « de Drij Torens, » dat het
buitenverblijf zijns schoonvaders was. Onze Jan Erasm
bracht toen, als gift zijns vaders, 2387 gulden ten huwelijk,
benevens kleederen, lijnwaad, teekeningen, plaatwerken, en
zijne schilderijen en schetsen, die door de Dekens van Sint
Lucas op g58 gulden werden geschat. De bruid beschikte
over haar moederlijk erfdeel, bestaande in juweelen, 4313
gulden 14 1/2 stuiver, en eenen uitzet van 387 gulden 6 1/2
stuiver; doch in ruiling van dit alles schonk vader Teniers
haar zijn huis « de Meerminne, » nummer 107 der Lange
Nieuwstraat, te Antwerpen, dat hij voor 7700 gulden had
 
Annotationen