Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1011
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1023
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Antoon Goubau

1011

Antwerpen was wedergekeerd, leverde hij taferëelen, welke
hem tot in Holland en Frankrijk befaamd maakten. Van i652
tot 1694 vormde hij twaalf jonge schilders, waartusschen
Nicolas de Largillière en Jan Frans van Bloemen zich
onderscheidden.

Meester Goubau had in Italië verscheidene schetsen van
markten en stadsgezichten genomen, naar welke hij nu te
Antwerpen zijne voornaamste taferëelen maalde. Toen hij
zich te Rome bevond, schetste hij ook «de kunstenaarsbent»
der Nederlanders, terwijl deze teekenden of schilderden naar
prachtige bouwvallen en antieke beelden, in tegenwoordigheid
hunner min leerzuchtige kunstmakkers, welke zongen, muziek
maakten en met wijn brasten. In 1662 waren de Antwerpsche
kunstenaars voornemens Goubau tot hunnen Deken te kiezen.
Om van die taak verschoond te blijven, bracht hij gemelde
schets in tafereel en schonk het aan de Schilders-Kamer. Van
daar kwam het in ons museum, waar het thans nog prijkt onder
den titel : de Kunststudie te Rome en met het hand-
merk : Atitoni Goubau, F. Anno 1662. Het andere gewrocht,
dat ons museum van den meester bezit, is de druk bevolkte
Plaats Mavo na te Rome, welke is geteekend : A Goubau
F 1680. In onze stad bevinden er zich van Goubau nog
twee Italiaansche Jaarmarkten, de eene bij mevrouw
Moons, en de andere bij den heer de Pret-Thuret. Verder
bestaan er van onzen meester in het museum van Florentië :
het zicht op een en Veestal in een Landschap, ge-
merkt : A. Goubau f. en een Grijsaard welke de
guitaar tokkelt; in het museum van Rijsel : eene Ita-
liaansche Jaarmarkt; in dat van B runswij k : Puinen
en antieke Gebouwen in een Landschap, geteekend ;
loading ...