Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1073
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1085
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Jan Frans Soolmaker

geen de minste berichten gekend waren en die tot hiertoe
voor eenen Hollandschen meester werd gehouden, behoort
insgelijks tot de Antwerpsche School, aangezien hij, den 2in
April 1634, in onze stad op den Liggere der Sint Lucasgilde
staat aangeteekend als leerling-schilder van den Deken Jan
de Bruin. Des kunstenaars tafereelen, die allen geteekend
zijn : J. F. Soolmaker f\ ontmoet men in de museums, als
te Brussel : een Italiaanseh Landschap met Fontein
en een ander Natuu rgezicht met de Verzoening van
Jacob en Esaü; in de Weener galerij Lichtenstein : een
Landschap met Figuren, en in het Haagsche museum
eene Italiaan sche Kruisbaan met Boeren en
Boerinnen die hun Vee ter Markt leiden. In dit
laatste gewrocht is het handteeken van onzen meester uitge-
schilderd en vervangen door dat van Nicolaas Berchem, in
wiens trant Soolmaker samenstelde en teekende, zonder
nochtans den behendigen penseel toets of het fraaie koloriet van
den befaamden Hollander te bezitten.

Van Gillis Nijts is er als etser en teekenaar gewag ge-
maakt ; doch als schilder heeft men hem ten onrechte zoo
goed als vergeten. Hij zag het levenslicht omstreeks 1617,
en werd in den winter van het jaar 1647 a^s meester
op den Liggere der Antwerpsche Sint Lucasgilde ingeschre-
ven. Gornelis de Bie, die met hem leefde, heeft zijnen naam
niet eens vermeld, en daaruit is te besluiten, dat Gillis Nijts
zich als schilder maar eerst na 1662 deed opmerken. Als etser
leverde hij tal van plaatjes, welke zoo fraai als gezocht zijn,
evenals zijne miniatuurachtige teekeningen, die verbazend
keurig, licht en bevallig zijn uitgevoerd. Zijne schilderijkens,
welke nooit talrijk waren, onderscheiden zich door dezelfde

.68
loading ...