Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1088

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1076

Frans Mille

naar Rome, in gezelschap van den beeldhouwer Peter
Verbrugghen II, den plaatsnijder Peter Clouwet en eenige
andere Antwerpsche kunstenaars. Zij kwamen den 4a
November ter bestemde plaats, en den 3a Januari van het
volgende jaar lieten zij zich inschrijven bij de kunstenaars-
bent, waarin Genoels gedoopt werd met den bijnaam
Archimedes, uit oorzaak zijner kennissen in de meet- en door-
zichtkun.de. Tusschen zijne talrijke sterkwaterplaten vinden
wij er, die geteekend zijn : A. Genoels alias Archimedes en
A. Genoels Archimedes. Onze kunstenaar bleef tot op 25 April
1682 te Rome werkzaam. Dan keerde hij langs Parijs terug
naar Antwerpen, waar hij den 8n December aankwam.

Met al dit reizen was Genoels jongman gebleven. Nu
vestigde hij zich bij zijne zuster Elisabeth, in hun ouderlijk
huis, den Gulden Valk, nummer 9, op de Stijfselrui. Daar
ontving de meester een zoo groot aantal leerlingen in de tee-
kenkunst, dat hij genoodzaakt was eene zaal der Handels-
borze als studieplaats in gebruik te vragen. Echter werd
hem dit geweigerd, en zoo bleef hij zijn druk bezocht
onderricht voortgeven in zijn gemeld huis, waar hij ook
stierf op 10 Mei 1723.

Frans Mille, die op 27 April 1642 in onze hoofdkerk het
doopsel ontving, als zoon van Peter Mille en Sara Guns,
mag in onze stad zijn kunstvak hebben geleerd, doch
toog zeer jong naar Parijs. Daar noemde men hem Francois
Millet en Francisque Millé. Met veel bijval maalde hij in
Frankrijks hoofdstad groote opgesmukte Landschappen,
waarvan er nu nog in de museums van Brussel, Weenen,
Sint Petersburg, Augsburg, Dresden en Munchen prijken.
Hij woonde te Parijs in de rue des vieilles Étui*es, en werd
 
Annotationen