Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1092

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
io8o

Peter Verdussen

tiental leerlingen. Den 7*1 Juni 1694 verleed hij met zijne
gade een wederzijdsch testament. Eenigen tijd nadat zijne
vrouw, Genoveva Compagnon, op 9 Octöber 1719, in de
Sint Jacobskerk was begraven, vestigde zich Peter Rijsbrack
te Brussel, en daar overleed hij ten jare 1729. Een zijner
zonen, Jacob Rijsbrack, geboren in 1685, leefde als kunst-
schilder te Parijs, en stierf aldaar op 22 Februari 1765. Zijn
andere zoon, Geeraard Rijsbrack, te Antwerpen geboren op
19 December 1696, werd in onze stad ten jare 1726 vrij-
schilder en den 25n Mei 1773 stierf hij blind, arm en verlaten
bij den bakker Engels, op den hoek der Vlemincksstraat.

Peter Verdussen zag het levenslicht te Antwerpen en
werd den ïo11 Februari 1662 in de hoofdkerk gedoopt, als
zoon van den schilder Jacob Verdussen en van Maria
Huysmans. Evenals zijne zuster, Catharina Verdussen, die
op 16 Juli 1660 werd geboren, leerde onze Peter de schilder-
kunst in het werkhuis zijns vaders, met wien zij beiden, na
hunne ontwikkeling, werkzaam bleven. Peter Verdussen
huwde den 7" Juni 1692 Elisabeth le Febure en van 1695 tot
1710 werd hun huwelijk gezegend met drie dochters en een
gelijk' getal zonen, welke laatsten Jacob, Alexander en Jacob
Frans werden geheeten. Eerst in 1697 werd Peter Verdussen,
gelijktijdig met zijne zuster Catharina, vrijmeester der
Schilders-Kamer. De tafereelen, welke Verdussen leverde, wa-
ren niet onverdienstelijk samengestelde en fraai gekleurde
landschappen, gestoffeerd met goede figuren en paarden.
Het Antwerpsen stadhuis bewaart van den meester een groot
Landschap met den Slag van Eekeren, welke op 3o
Juni 1703 plaats greep. Het museum Plantijn bezit van hem
ook : een Bergachtig Landschap. In de galerij Schleiss-
 
Annotationen