Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1086
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1098
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
io86

De meesters van Jan Fijt

Jan, dat hij den ion Mei 1616 reeds aankocht. De ijverige man
breidde zijnen handel nog uit en werd een aanzienlijke koop-
man in zijde; doch de pest kwam hem op 11 September 1625
plotselings uit het leven rukken. Zijne weduwe bleef achter met
drie minderjarige kinderen, Jan, Anna en Peter. Gelukkiglijk
bezat zij twee eigen huizen te Antwerpen en renten op hof-
steden te Hingene en te Bornhem. Hare meubelen werden
geschat op 1696 gulden 5 stuivers; haar winkel was voorzien
met voor 3154 gulden waren, en verschillige personen bleven
haar nog 8477 gulden schuldig. Het batig slot van het sterf-
huis beliep i5,5Ó2 gulden 10 stuivers. De moedige weduwe
zette hare zaken voort. Als eene goedhartige moeder, die zij
was, hertrouwde zij niet, om geheel te leven voor hare kin-
deren, welken zij eene uitmuntende opvoeding gaf.

Haar oudste zoon, Jan, was ten jare 1622, nog door
zijnen vader in de leer gedaan bij den schilder Hans van den
Berch ; maar, aangezien haar jongen bij dezen onbeduidendeh
meester weinig vorderingen maakte, zoo bezorgde zij hem
eene plaats in het werkhuis van den vermaarden Frans Snij-
ders. Nadat Jan Fijt in i63o vrijschilder van Antwerpens
Sint Lucasgilde was geworden, bleef hij nog altoos werkzaam
bij den beroemdsten der dierenschilders. Zulks blijkt uit eene
rekening van moeder Fijt, waarin zij zegt dat haar zoon Jan,
van October 1629 tot October i63o, bij haar inwoonde en
den kost had tegen 108 gulden in het jaar, waarop zij 5o gul-
den ontving van zijnen meester Snijders. In October 1631 had
Jan Fijt weer gedurende een jaar bij zijne moeder kost en in-
woon genoten; maar nu betaalde meester Snijders daarin
reeds 84 gulden 12 stuivers. Na 1631 begaf de jonge kunste-
naar zich op reis. In 1633 en 1634 bevond hij zich te Parijs,
loading ...