Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1101
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1113
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Werken van Jan van Kessel I

1101

van Hof- en Veldbloemen bij Vlinders, Insecten
en Kruipdieren, geteekend : J. V. Kessel, fecit Anno
i653, en : Konijnen bij Groenten en Keukengerief,
geteekend:/. V. Kessel fe. ; te Stockholm: eene Groep
Vogels en kleinere Dieren, waarbij een Uil aan-
gevallen door eenen Mol, benevens een tafereel met
Wapens, Pauken en twee Salamanders.

Jan van Kessel verbond zich den 1 in Juni 1647 'm den
echt met Maria van Apshoven. De getuigen voor die plech-
tigheid waren zijn schoonvader Ferdinand van Apshoven I
en zijn oom David Teniers II. De hemel zegende dit
huwelijk met niet minder dan dertien kinderen. Twee der
zeven zonen werden door den vader tot talentvolle schilders
gevormd. Den 2411 September 1655 kocht Jan van Kessel
het huis de Witte en de Roode Roos, tegenover Sint Joris-
kerkhof, in het midden der tegenwoordige Gérardstraat, waar
hij zich het volgende jaar vestigde. In dit verblijf verloor hij
ten jare 1678 zijne gade. De welstand van onzen schilder was
toen snel aan het dalen. Reeds belastte hij met een paar
zware renten zijnen eenigen eigendom, dien hij den gn Fe-
bruari 1679 nog voor eene schuld van 600 gulden moest
verpanden aan den kunstlievenden Schepene Antoon van
Leyen. De ongelukkige Jan van Kessel werd daarop doode-
lijk ziek. Den 1711 April 1679 kon hij, « mits sijne bevinge in
sijne handen, » de pen niet meer houden, om zijnen laatsten
wil te onderteekenen, en hij stierf.

Zijn oudste zoon, Ferdinand van Kessel, die op 7 April
1648 werd geboren, was nu reeds een ervaren schilder ge-
worden. In het Belvedère van Weenen bestaan er nog vier
zijner werken : eene Zwijnenjacht, het Gevecht tus-
sen en eenen Beer en eene Slang, Vogelen ineen
loading ...