Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1127

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Jan Paiupel Gillemans II 1115

met Druiven en ander Fruit bij Oesters, Brood en
een Wijnglas; in de galerij van Schwerin : allerhande
Hofvruchten, geteekend : JoanrPaulo Gillemans, en eene
gedekte Tafel, waarop eene luit, een muziekboek, een
zakuurwerk, rozen, vruchten, eene kreeft, goud- en zilver-
werk, kristallen prachtroomers en porseleinen schotels liggen.

De heer Doctor Friedrich Schlie, bestuurder der
kunstverzameling van den Groothertog van Mecklenburg,
duidt in zijnen belangrijken cataloog der galerij van Schwerin
nog aan als door Jan Pauwel Gillemans I geschilderd : twee
Stillevens, het eene in de galerij van den vrijheer Speek
von Sternburg te Lutzchena, en het andere in het slot Wurz-
burg, benevens eenen Bloemenkrans om eene Madona
geteekend : Jo Paulo Gillemans, /., berustende in de stede-
lijke galerij te Bamberg.

Naast deze gewrochten toont Doctor Schlie de twee
Stillevens in de galerij van Pommersvelden en het Stille-
ven in de galerij Schönborn, te Weenen, als de harder getee-
kende en in bruin-rooden toon gemaalde werken van Jan
Pauwel Gillemans II. Deze zoon van den voorgaanden
meester werd op 3 September 1651 in onze Sint Jacobskerk
gedoopt. Ten jare 1666 werd hij leerling van zijns vaders
boezemvriend Joris van Son. In 1674 werd de jongere
Gillemans, als meesterszoon vrijschilder der Antwerpsche
Sint Lucasgilde. De meester bleef jongman tot zijn een en
veertigste jaar. Dan huwde hij, op 3 Maart i6g3, Isabella
Maria van den Eynde, dochter van den Antwerpschen beeld-
houwer Norbertus van den Eynde. Eén enkel kind, Peter
Pauwel, dat de landschapschilder Peter Rijsbrack den in
Juni i6g5 in onze Sint Joriskerk over de vont hief, werd uit
 
Annotationen