Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1130

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1118

Osias Beert

eene Tronie met Fruitkrans, eenen Haas, Fruit
met eene Kreeft, eenen Jager met Vogels, eenen
Koelbak bij Druiven en Vogels, eenen Hond met
Vogels en Valk, eene Hesp bij eene gouden Schroef
met andere Sieraden, eenen Kelk met Hostie, een
Eetmaal op eene Tafel met Tapijt, twee Kindekens
met eene Tronie, een Borstbeeld bij eene Piramide,
eene Ciborie met Nood Gods, eene gedekte Tafel
met jongeling bij, Bloemen en Pruimen bij eenen
Ramskop, Negers met eenen Papegaai, een bijzon-
der puik gewrocht verbeeldende eenen Slachter met een
Verken, vijf tafereelen Vanitas, tien Bloemstukken,
benevens tal van schilderijen en schetsen.

In het museum van Madrid prijkt een paneel met
Suikergebak, Schelpen, Oesters, Confituren, Ro-
zijnen, Amandelen en met Wijn gevulde Drink-
schalen. Alles is in den fraaien trant van Jacob van Es
gemaald, en onderteekend : O ^Beert. De Madridsche geleer-
den hebben dit kunstenaarshandteeken slecht gelezen. In
den Spaanschen cataloog staat de beginletter van den voor-
naam met den familienaam aaneen gedrukt, zoodat er
u Obeet •» is uit ontstaan, een familienaam die natuurlijk
nergens te huis behoorde. De maler van het verdienstelijk
gewrocht is niemand anders dan de Antwerpsche schilder
Osias Beert. Hij werd den 2411 April 1622 op de Gevangenis-
brug, in het huis den Koning der Mooren, geboren en ten-
zelfden dage in de Sinte Walburgiskerk over de doopvont
geheven. Zijn vader, insgelijks Osias Beert geheeten, was ook
een schilder, en tevens korkverkooper. De zoon was nauwe-
lijks twee jaren oud, toen de vader reeds overleed ; maar
 
Annotationen