Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1127
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1139
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Daniël Seghers

den Heyligen gesworen, » te getuigen, dat een ambtgenoot en
diens gade « wettige gehuwde personen van goeden Catho-
lieken ende Apostolieken geloove zijn. » De moeder van onzen
Daniël wordt integendeel voor eene Protestantsche gehouden,
omdat zij van Hollandschen oorsprong was. Zulke veronder-
stelling is nog al gewaagd, en een door ons ontdekt bescheid
komt de protestantschgezindheid dier vrouw in twijfel trekken.
Op 20 September 1601 verschijnt Margaretha van Gheele
insgelijks voor onze Wethouders, als vrouw van Peter
Seghers, koopman in zijdenlakens, om een vrijgeleide te be-
komen. Zij is vergezeld van haren neef, Johan van Hamel,
geboortig van 's Hertogenbosch. Twee Antwerpsche kooplie-
den treden voor haar op en getuigen, dat zij en haar neef,
treffelijke personen zijn, die een goed en katholiek leven
leiden, zich met geenen oorlog noch staatkunde, maar slechts
met hunne handelszaken bemoeien, en enkel voor de schuld-
vereffening hunner handelszaken naar Holland en Zeeland gaan.
Den 211 April 1610 zien wij Margaretha van Gheele andermaal
voor ons Magistraat komen, om een bunder lands te verkoo-
pen, en zij verklaart dan weduwe van Peter Seghers te zijn.

Haar zoon Daniël leerde intusschen bij den Fluwee-
len Breughel het bloemschilderen, en op het einde van
1611 werd hij vrijmeester onzer kunstenaarsgilde. De jonge
schilder, die een uitstekend talent verried,verkoos de eenzaam-
heid en de godvrucht boven de wereld en hare genoe-
gens. Den ion December 1614 begaf hij zich als leekebroe-
der in het noviciaat der Jezuïeten te Mechelen. Na zijne
proefjaren te hebben uitgedaan, keerde hij in het professie-
huis der orde binnen onze stad terug. Toen hij ook zijne
geloften had volbracht, verwierf hij van zijne overheid oorlof
om in habijt der Sociëteit Jezu zijne kunstreis in Italië te
loading ...