Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1158

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Catharina IJkens

het paneel plakte. Die aantijging noodzaakte onzen schilder
de wijk te nemen naar Amsterdam, waar hij zich buiten de
Utrechtsche poort, op het Molenpad, in een huis met fraaien
bloemhof vestigde. Hij stierf daar ten jare 1711. Zijne nog
bestaande tafereelen in de museums zijn, te Rotterdam :
Bloemen, geteekend : Elias V. D. Uroeck; te Weenen,
in het Belvedère : een Korf met Bloemen en eene
Hagedis, een Bloemtuil, en een Kreeft, en in
de galerij Lichtenstein : Bladeren met Braambe-
ziën waarbij Slekken, eene Hagedis en eenige
Vlinders, en : eene gedekte Tafel met Oesters,
eene half geschelde Citroen en Fruit bij een Glas
met Wijn en Bloemen, geteekend : V. D. Broeck; te
Schwerin : Zuidelijke Gewassen, Bloemen en
Vruchten en twee Bloemstukken, allen voorzien van
des meesters handteeken.

De reeds aangekondigde kunstenares Catharina IJkens,
dochter van onzen historieschilder Jan IJkens, werd den
24" Februari 1659 in Sint Andrieskerk gedoopt. Zij ontwik-
kelde hare ingeboren begaafdheid onder de leiding haars
vaders, en ten jare 1688 werd zij, als kunstenaarsdochter, vrij-
meesteresse onzer Schilders-Kamer. De Liggere meldt hare aan-
vaarding als volgt : « Catharina IJkens, geestelijcke dochter,
schildersse... 6 gulden. » De stand, welken de godvreezende
juffer zich koos, werd oorzaak, dat er na hare kunstenares-
wording van haar geen spoor meer is te vinden. Zij leefde als
afgezonderd van de wereld en stierf ook vergeten ; doch in
het Madridsche museum prijken twee harer werken, welke
haren naam nog lang zullen doen voortleven. Het zijn twee
doeken, voorstellende ; een Festoen van Bloemen en
 
Annotationen