Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1187
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1199
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Baltha^ar van den Bossche 1187

door de vereeniging der portret- en zedenschildering nog ee-
nige merkwaardige tafereelen te malen. Hij, die deze taak met
den meesten ernst ondernam en er dan ook het best in
slaagde, was Balthazar van den Bossche, de Antwerpsche kui-
perszoon, die op 6 Januari 1681- werd geboren. Een onbekende
schilder, Geeraard Thomas, leerde onzen knaap de penseelen
behandelen, en in 1697 werd hij vrijmeester der Schilders-
Kamer. 1 Eventwel begaf hij zich toen naar Frankrijk, en
hij woonde beurtelings te Parijs, Nantes en Douai. Eerst
bij den aanvang der XVIIIC eeuw keerde hij terug in
zijne geboortestad, waar hij den 1211 September 1706 in
den echt trad met 1 sabel la Eustace. 2

Ten einde bevrijd te zijn van den last der burgerwacht,
schilderde van den Bossche voor de Gilde van den Jongen
Voetboog : de Ontvangst ter Gilde-Kamer van den
Hoofdman des Jongen Voetboogs, Jan Baptist del
Gampo, Burgemeester van Antwerpen. Dit groot
doek is geteekend : Ba : van den Bossche 1711, en prijkt in
ons museum. Het bevat de portretten, ten voetenuit, van
al de prachtig uitgedoschte bestuurleden der Gilde, waardig
en allerbevalligst gegroepeerd, met natuurlijke houding en
levendige uitdrukking. Heel de sierlijke figurengroep en het
rijk gestoffeerd lokaal der Gilde zijn aangenaam verlicht.
Indien de tijd de fijn en keurig gepenseelde, harmonisch
warme kleuren niet wat hadde verdonkerd, zouden wij het
gewrocht een meesterstuk mogen noemen. Een ander puik
tafereel van onzen schilder is : de Beeldhouwersfamilie
in het Werkhuis, geteekend : B. V. Bossche F. 1711, en
toebehoorende aan den heer doctor Fremie van Antwerpen.

1 Catalogue du Musée d'Anvers.

- Aldus teekent deze vrouw wier naam ten onrechte « Ustas » is gedrukt.
loading ...