Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1210

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Theobald Michau

jare 1711 in Antwerpen op als vrijmeester der Schilders-
Kamer. Hij was nog een nabootser van den beroemden
boerenschilder Teniers, en bracht in zijne diepe landschappen
en riviergezichten tal van geestig getoetste en fraai gegroe-
peerde figuurtjes; doch zijne kleuren ontbrak het aan kracht.
In het Antwerpsche museum zien wij van hem slechts eenige
figuurkens, welke hij in een landschap van Corneiis Huysmans
stoffeerde; maar in de buitenlandsche museums bevinden
zich geheele gewrochten van den meester, als in het Belvedère
van Weenen : eene Dorpsjaarmarkt en Schaatsen-
rijders, beide geteekend : T. Michau; te Augsburg : vier
Landschappen met Rivieroever en Volk, eene
Veemarkt bij het Strand met Vaartuigen, Volk
en Paarden, geteekend: T. Michau F. en eene Dorps-
kermis met tal van Figuren, geteekend T. Michau F.;
te Rotterdam : een Landschap met Boerenwoningen,
geteekend : T. Michau; te Brunswijk : een Landschap
met Boeren en Paarden ; te Madrid : ee'ne Zeehaven,
en : een Landschap, beide met veie figuren; te Caen :
een Landschap, en te Nantes : drie Landschappen
met Figuren en Dieren, twee Zeestranden met
Vischverkoopers, en : Kaartspelers voor de Her-
berg. Theobald Michau woonde te Antwerpen op de Meir.
Hij werd daar den 2711 October iy65 in de Kerk der Lieve-
vrouwen broeders begraven.

Ridder Karei Breydel, die in de XVHIe eeuw levensvolle
en bont maar onharmonisch gekleurde ruiterijgevechtjes
maalde, werd den 2jn Maart 1678 door zijnen edelen vader
Viglius Breydel in Antwerpens Sint Jacobskerk ten doop
gebracht. De moeder van onzen toekomstigen veldslagschilder
 
Annotationen