Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 169r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0354
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
8_P«fc
'•noloiuijj..'
coru.vSdjm;,;-:'
5, ^pC
■"«Pailnil*
bl'N»miiiD;i
ctio.. i v^-'
<iom'sdh6iD(ji

£ibee £ecuncJtt3

CLXIX

-s£9
qualcin

CLss:.

r3K pmo-Oriii LiConi^.puitiCiginrediCs^Malea desuo no
mineapp^auir.- a Amen^S:quianccsonio.'nec rebus
aspecfbs cr-did-.D:0_c_iV aducrsts mcre turbata ri5 insu«
grised i"* armacouertit:^qu£mmanasotiOij!:qu!b9arJ
ce amsssis ia mceaib*dcfcndat. b Fusoriraq.me-p.S.
ptspalitcraccipi.quiafuroreratq^irapccpsferebalVelge
neraliter: NS suron& ira mcces hum anaspcipitlc.vn no
miru:siartnacocpit.D.Furoriracp.Opnmeposuit.Quicj
quid empcipitancer vrge
turmo q anim9 voluenc:

gruit.DrQiia pre.ar. Arx eft sectida desesibrvc eusctis m«
ris ipa succedat.Rcclc ergoqsitw quapndim^arce. iteJIige
bat emexsugaPenthei arcc capta.necp aliti ptercaeile.
q Vixeasa D.pdKadaartisicio asubtili.aspoereirndc»
aoJ^isdcemvcrbis:cteadebreiiitate:6Visi:ruxit m(au:6c
cj suma esTct rera pdocuir. Ilk cm. Quo re s.p.Hic vcnit sn
ma dies melucstabilcqd luclSdosujsari n3 poteft.
r Dardanig.SER.autaDardano souisiet decstre silio
Aut sccudu Snlu.a Midst
dardano^regegphrygia
tenuisD.Djrddnicsu.pc

%ZgEES8lS&* Sedglomerar.\man_bello:&cocurrereinarc.
c Pulchrucg. D.no erat _, _ .. «4_ . . rV J-~- _,'
rpcs wssoris. std armat» Cum lotusardet animnrssrof siiacg mente^
qua iermis pfchrS morte ^,;^. c ,. '
s™mti0ExTim?iD°> Pfgcipitancpulchrucjmoriluccurrftinarmis,
ferds€5SCs pcceautetelispanthuselapsusachiuum:
mitnc:at ille n6 metu hoa
ssjijU detcrritus erat:vt non
fcrretsecnquicquid deoiji
niarcecolcbat. Portabac
emstcrai&deos vict.os:
JgS£S£S*££& Ipsetrahitxursucsjarnens adliminatendit.
liieneccssariu.Cuiipsi qj
dii resistere^pse no potuew
ranc e _EiapCu8.C--Tu
notst&tu dcoi£:qs ab ina
cendioI'berabat auxilio.
s arcisph.q.s.SrAutq*
subrogat^-ssetrautexmo
le romao.In capiroho cm
oim deoij! simulacra cok
bant. g Sacra vitsios
tKdeos.S.Hoc est,ppter
qd supraaic. Sacra suos*
q,- t.c.c.p. h vi#oscp.
S.quiegebant sacerdotis
auxil o:3c simul cxcuiat
discessusAence. 1 Jpe
trahit.S. Septia sylepsis.
Naqjuisiad nepotesolu
spc-tetrtsi ad oia sugiora
rescrtur.C.Ipse tralnt.No
nuncp eidc verbo q no c5

panthirs othriades arcis phcebk&sicfcrdos:
Sacramanu:vic5tolcpdcos:paruucpncpote

Quores sumalocopanthu»qua predim^ arce^
Vix ea fatus eramtgemitu cu taliareddir.
Venit ssima dksrcVineludabiJicjempus
Dardanig:fuimus troes:ruit Uiu et inges
V s JC
Gs oria tencroru:ferus cmnia iupiter argos
Transtulit:incensadanai dominantur in \Trbef
Arduus arsnatos mediis inmcenibus astans
b c
Fundit equusivictorcpSino incendia mifcet
Insultansrportis alii bipatentibus adsunt;,

r

uaiint coiunguc;:vtige
orgi. ondim». Trahebat Milia cluot massms nacsi venere mycenis»

Obsederealii telis angusta viarum
Opposi'tis:stat feni acie s mucrone coruscO*
Stri(Saparatanecs:vixprimipr_Iiatentanc

cisi puer qui paternos pas
sus :E_qre nopoterat.De
os ant portabatpoti^qj
trahebat.Veldixitdcom
nibus trahs.bat.vt ondac
longe^p^ura abstuIiTe qj
ferreposset. k Cursu.
S.cursu 6c cursum Jegit.
1 Amcns.D.a tutis ex«
dusus ad icuta sugics ofte
dcbat plena amentia.CRlSTO.arnens.,pptet subitufiU
ximuq? timore:et manistitij interitn. m ad limina. fei
Acncec^religiocXvirtuslaudat,C.adIimma.f.Aenec:c5t
magnalauscstipsiy;vtad eupoti1' cpadalrosicofugerec;
velutiinsortibrivirofplaliquarcponeret. n Quoressjj;
S.admirattsestiipitcrrogaris. n Rcs sif.S..rcspublica;
s D.Quorcssu.Interroga-iobreuis rpronetpis fupta:
Quefi ta etia p pfona fugieii tis :<3ctp ei9 g Iicet ad uersa mai
turccsisarcupiebar^gj Strmare^ebono^ctmaloij! C5
onadissinitorqceleriuscxprimipossitaduerfav^pfEa.C.
Quores.Auxilnisohtnc^animuondit;gnoncxpecftaret
donecrlleloqucrer. 0 Panclm.S.vocatiu^cfc. p Qua
pren.ar:S-'CiT cu hacreIinqs»no em pFes erat arcesivn ad»
miraiitisȣtnotada simulownis brcuitascjingicu.is co

riit acgd apud nos erac.
* Fuiciliu.Cmodus lo
quedi.q.d.ad inccritir ve
nit#nec ampli9cft SicQs
ce.Cn supplicin la de coa
iuratis sumptu eslec.-con*
uerfua ad ppfin dixic: vi»
xerunc. r Ingcns glonae,
ceu.D.perriitcjcgd apucj
nosfloruit. v Fer^.S-'
ssimgnecdlicacis eft cumj
eria iacerdos conuitia i de
os iacic, Fer" ergo c; tqu*
oibusclVesolec:vcrcx Iu<.
piter olb9 idc.D- Fer9.!!*
in aduorsis ctii dcos ma*
le craAainus serus :quia
otb^ad gre^os traducflis
nihilnobisrelincj sccic.C.
Fcr^Iupiter^q.d.iio potut
issct dirui tanta vrbs:nifi
Iouis potctia.Nec leligio
saciuitasfuiilccrxiita:nifj
scritatedeoij!. x Ar»
gos.D.noadagros.i.gr^
cos;fedineavrbc. $ Do
minat.D.no pugna:;fed(
ardcnte vrbesecunde viss
<5_oriadnantur. a A*
stan.lS.1psi-asipchefis cft-
C.Aftas.itaftasrv muf1
rosupioisit. b Fudir.:
D.Nac_uisrisudillct:cS
expcutbatioc animi adrf
hucequulunderc arm?.^
tos puta_bac. c Inccdia
mi.CfpIitsarmaioru.

d Insultai.D.rcfe rgrasi
Na interuecu a9 troiaui
certabant lluds.recap;:o_
e Bipatcnbus.S.dugcnt
sunt.D Portis bipatccib_
ondit vnaptc.q ingrcdie .
nbus:2tqj regrcdietib^in
muris pparata fueratial"
tera q dirucis murisf jcnt
patefct5:vteqmoIesim£ .
sapO-Tetfnducs.Pethas portasdixerst poeta immilios
hosteivtoes accipiut soc.a.a.c.iu.Veij; pcche^cadcronead
huc imitti dicic.GBipatetib^.qsi in totu pac tib9:na due
sutrjtcsrfib^portcclaudu-. f Mili-uS.Subauditot.Eit
em dvakoXoy _ovd«icem qtcu nop.rniferic tot.C Milia
PFes putabatee cjj oes g a pricipio egrgcia venerar.Na tt
mor.cXnotflurniitpsoiapiculamaiora.pponit. g Ot>
sedere.D.cauraJpon[tcurAcneascX;Patiiviug'.rcii6pof'*
fent. h Anguftaviaru.S.vKos h Acies.C-Inqua
cuq? re elTe poteft. Ccco.SERVIVS.vcl nocturnot
Vel epicheco eft martis cuiy exic'/ incertus eft. i Srricca.
S-nudaC.Stnc5tanudata:n6q?in'ingcrenudarcf!gmfjcct
sedquianonnudanturgladii:nespcuagiuaenpiunLur.HiA
simanubrianianibus unngamus.

%
loading ...