Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Vitruvius
M. Vitrvvivs De architectura — Venetiis, 1511 [Cicognara, 696]

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1712#0024
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
LIBER
eudo vissi e mihi primsi de materia: copiis q 1 sdificiis,sut parada:,qbus sint
uirtutibus,& que habeat usum,exponere: comesus xdificio^, & ordines,
& genera singula symmetria^ pagere,&: lsingulis uoluminibus explicare.,
M.VITRVVII DE ARCHITECTVRA
LIBER SECVNDVS.
Inocrates architec"t'cogitatioib'St solertia fretus;
,cu Alexader re^ potiret ,(pfeft' est a Macedoia ad
exercitu,regia; cupid' comedatiois.Is e patria ap/
piqs & amicis tulit ad prios ordses & purpuratos
Utteras,vt adit' heret facilioressab eisqj except'hu
mana>,petiit utiqprimiiad Alexadrupduceret.
Cu polliciti eent, tardiores fueriit,idoneu tps ex/
pedates.Itaqj Dinocrates ab iis se existimas illudi, ab se pctiit psidiu. Fue/
rat.n.aplissima statura, facie grata forma: dignitateqj ssirria. His igit natu/
rae msierib' cofifus ,vestimeta posuit s hospitio,& oleo corpus perunxit, ca
putqj coronauit populea fronde,leuu humeru pelle leonsa texit, dextraqj
claua tenes icessit cotra tribunal rcgis ius dicetis.Nouitas populsi csiauer/
tisset,cospexit esi Alexader,& admiras,iussit ei locsi dari,ut accederet: lter/
rogauitqj qs eet. At ille Djnocrates sqt architedt'macedo,q ad te cogitatio/
nes & formas afFero dignas tua daritate.Naqj Athon motem formaui i sta/
tua: uinlis figura,cui'manu leua designaui ciuitatis aplissimx mcenia,dex/
tera patera,q excipet oium ssuininu q sut 1 eo mote,aqua,vt sde in mare £/
funderes.Deledtatus Alexader rone forma;,statiin quuit si eenr agri circa,
q posset frumetaria rone ea ciuitate tueri.Csi iuenisset no posse nui trasma/
nnis subuedtioib',Dinocrates inqt attedo sgregia forma; copositione,&ea
deledor sed aiaduerto,ut si qseduxerit eo loco colonia,fore ut iudiciii ei"
uitupes. Vt.n.natus Ifanssinenutncislaifleno pot ali,neqj aduitscresce/
tis gradus pduci,sic ciuitas sine agris,& eo£> fructib'i mcenib'affluetib',no
pot crescere,nec sine abiidatia cibi freqntia here,populiiqj sine copia tueri,
J taqj queadmodsi formatione puto |>bada, sic mdico locu iprobadsi: teqj
uolo ee mecii,q tua opasii usurus,Ex eo Dinocrates ab rege no discessit, &
in Aegyptu eesi ^psecutVbi Alexader csi aiaduertisset portsi nafr tutsi, epo
riuigregiu,capos circa tota Aegyptsi frumetarios imanis ssumis Nili ma/
gnas utilitates,iussit eu suo noie ciuitate alexadna costituere. Itaqj Dino/
crates afacie dignitateqj corpis comedat'adea nobilitatepueit. Mihi at i/
pator staturano tribuitnatura,faciedeformauitxtas,valitudo detraxit ui
res.Itaqj qrsi ab his psidiis su desert',g auxilia scis,scriptaqj (vt spero) p ue
nia ad comedatione. Csi asit m prio uolumine de ofhcio architeflura,ter
minationibusqj aitisperscripserim,itedemoenibus,&intramaeniaareapi
diuisioibuSjinsequaturqj ordo desdibussacris 8C publicis xdificiis.itemqj
 
Annotationen